KRAKÓW STAWIA NA RODZINĘ rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Smaczne Zdrowie - konkurs

W ramach kampanii „Zdrowe Żywienie – Mądre Myślenie”, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na film pn "Smaczne zdrowie". Konkurs jest organizowany przez ARTzonę Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida na os. Górali 4 w Krakowie. Współorganizatorem wydarzenia jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rodziny – Pani Marzena Paszkot.

Zgłoszenia należy przesyłać do 18 października 2020 r.

Finał konkursu odbędzie się 27 października 2020 r.

 

Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida

Szczegóły dotyczące konkursu:

„Smaczne Zdrowie"

w ramach kampanii „Zdrowe Żywienie – Mądre Myślenie”, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Projekt jest współorganizowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rodziny – Panią Marzenę Paszkot.

Sposób żywienia ma ogromny wpływ na jakość i długość naszego życia. Pokażmy jak wprowadzamy zdrowe nawyki żywieniowe do naszej kuchni. Rodzice, pokażcie, jak powinna wyglądać dieta młodego człowieka, ale również jak skutecznie kreować jego nawyki żywieniowe. Nakręćcie film, w którym opowiadacie o swoich ulubionych zdrowych potrawach lub w którym przyrządzacie posiłek. Opowiedzcie jak bilansujecie menu rodzinne, jak skutecznie zmieniacie nawyki żywieniowe w rodzinie, jak zwiększacie ilość warzyw w Waszej diecie.

I. Organizator

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków.

II. Cel konkursu

Celem konkursu „Smaczne Zdrowie” jest propagowanie:

1) kształtowania u dzieci i młodzieży nawyków zdrowego odżywiania się,

2) kreowania dobrych nawyków żywieniowych w rodzinie,

3) promocja zdrowego stylu życia.

III. Wytyczne

Konkurs „Smaczne Zdrowie” polega na nagraniu i zmontowaniu krótkiego filmu o tematyce dot. kreowania dobrych nawyków żywieniowych w rodzinie.
- czas trwania – od 2 do 5 minut,
- format mp4 lub mov,
- dopuszczalne są dowolne techniki i formy artystyczne (film, reportaż, animacja itp.),
- w nazwie pliku tytuł filmu i nazwisko autora.

IV Uczestnictwo
Do uczestnictwa zapraszamy dorosłych uczestników, rodziców zamieszkujących w Krakowie. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 2 prace. Udział w konkursie jest dobrowolny.

Zgłoszenia, tj. filmy wraz z kartą zgłoszenia,  należy przesyłać za pośrednictwem platformy wetransfer.com na adres j.lachiewicz@okn.edu.pl do 18 października 2020. Należy dołączyć skan lub jpg podpisanej karty zgłoszenia.
Uczestnik deklaruje, iż praca konkursowa nie narusza praw ani dóbr osób trzecich.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

V. Termin

1. Zgłoszenia należy przesyłać do 18 października 2020. Zgłoszenie powinno zawierać: film konkursowy wypełnioną kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru (karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej www.okn.edu.pl oraz jako załącznik do regulaminu).

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie filmu wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia za pośrednictwem platformy wetransfer.com na adres j.lachiewicz@okn.edu.pl.

VI. Kryteria oceny

Podczas oceniania prac komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) zgodność treści filmu z tematyką konkursu (0-10 pkt);
2) pomysłowość oraz kreatywność (0-5 pkt);
3) wartość edukacyjna filmu (0-5 pkt);
4) estetyka pracy (0-5 pkt).

VII. Nagrody

W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe, tj. I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

VIII. Informacje

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.okn.edu.pl.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Julia Lachiewicz j.lachiewicz@okn.edu.pl.

O ewentualnych zmianach zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni.

IX. Finał konkursu

Finał konkursu odbędzie się 27 października 2020 roku. Wybrane filmy zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatora konkursu oraz za pomocą mediów społecznościowych.

Informacja o nagrodzonych uczestnikach konkursu i ich przepisach zostanie podana do publicznej wiadomości przez organizatora konkursu na stronach www.okn.edu.pl i profilach społecznościowych organizatora.

 

Pełen regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ

 

Szczegółowe informacje:
ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 4, 31-959 Kraków
tel. 12 644 38 98, artzona@okn.edu.pl
www.artzona.okn.edu.pl
www.facebook.com/ARTzonaOKN

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2020-09-19
Data aktualizacji: 2020-09-19
Powrót