Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs filmowy pn. "Bądź przewodnikiem w swoim mieście"

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie  i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają na konkurs filmowy pn. "Bądź przewodnikiem w swoim mieście".

 

Organizatorem Konkursu jest: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 w Krakowie.

Współorganizatorem Konkursu jest: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

 

 

 

Konkurs „Bądź przewodnikiem w swoim mieście” adresowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych Gminy Miejskiej Kraków.

Konkurs ma charakter indywidualny (nie obejmuje zgłoszenia zespołowego).

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie www.idmjp2.pl oraz www.kkr.krakow.pl i profilach IDMJP2 w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/IDMJP2.

Konkurs ma charakter regionalny i dotyczy Gminy Miejskiej Kraków. Jest skierowany do dzieci i młodzieży mieszkających w Krakowie.

Celem konkursu jest  zainspirowanie młodych ludzi do odkrywania ciekawostek związanych z historią, kulturą i architekturą Gminy Miejskiej Kraków.

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przygotowanie filmu przedstawiającego historię, tradycję, kulturę i religię lokalnego środowiska; miejscowości, w której Uczestnik mieszka lub z której pochodzi.

Minimalny czas trwania materiału filmowego - 5 minut, maksymalny - 10 minut.

Materiał filmowy należy przesłać za pomocą platformy wetransfer.com na adres mailowy Organizatora: konkursy@idmjp2.pl.

Materiał filmowy powinien być przygotowany wg poniższych parametrów:

Parametry techniczne filmuStRes

Kontener MP4, HD 1280x720.

Video:

Kodek: h264 (x264)

Frame Rate: 25 kl/s

Bit Rate: 7000 kbps

Audio:

KodekL: AAC lub MP3

Sample Rate: 48000hz lub 44000hz

Bit Rate: 128 kbps

Rozmiar pliku z filmem o maksymalnej długości 10 minut, o podanych parametrach, powinien być mniejszy niż 550MB.

Przebieg Konkursu:

 • Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia z oświadczeniami, stanowiącej Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 • Karta zgłoszenia musi być podpisana przez opiekuna prawnego /rodzica – lub pełnoletniego Uczestnika Konkursu i dołączona do  przekazanej do Organizatora pracy konkursowej.
 • Materiał filmowy należy przesłać w sposób zgodny z informacją wskazaną w §3. Regulaminu wraz z kartą zgłoszenia z wymaganymi oświadczeniami (wskazanymi w załącznikach do Regulaminu) w formie skanu lub wyraźnej fotografii.
 • Termin nadsyłania prac upływa dnia 1 grudnia 2023 r. Materiały wysłane po tym terminie nie wezmą   udziału w Konkursie.
 •  Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 • Nie złożenie kompletu dokumentów eliminuje z udziału w Konkursie.
 • Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do dnia 6 grudnia 2023 roku.
 • Wyniki Konkursu (imię i nazwisko) zostaną ogłoszone 8 grudnia 2023r. na stronie Organizatora: https://idmjp2.pl/index.php/pl/ oraz na https://www.facebook.com/IDMJP2/ (informacja na profilu społecznościowym Organizatora będzie zawierać ogólną informację o rozstrzygnięciu konkursu).            
 • Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z Gminy Miejskiej Kraków.
 • Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 • - zgodność pracy z tematem oraz trafność i jasność przekazu
 • - twórcze podejście do tematu;
 • - wartość merytoryczna i rzetelne opracowanie tematu.
 • Przedstawione prace winny stanowić oryginalną, samodzielną twórczość osób biorących udział w Konkursie.
 • Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora oraz Współorganizatora Konkursu.
 • Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Nagrody:

Jury powołane przez Organizatora przyzna zwycięzcom Konkursu nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane wraz z dyplomami pocztą na adres Uczestnika.

Liczba zwycięzców Konkursu zostanie ustalona przez Jury w zależności od poziomu nadesłanych prac.

Odbiorcą danych osobowych jest Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny.

Regulamin tutaj

 

Bądź przewodnikiem w swoim mieście

 

pokaż metkę
Autor: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2023-06-13
Data aktualizacji: 2023-09-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź