Mecenas Dziecięcych Talentów

Miło nam poinformować, iż od lutego 2019 r. projekt posiada nowego współorganizatora. Jest nim Stowarzyszenie Daleko Więcej, które od kilku lat współpracuje z Gminą Miejską Kraków w wielu obszarach.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 pod naszymi skrzydłami znalazło się także czworo nowych dzieci - Nikol, Wiktoria, Maria oraz Klaudia. Mamy nadzieję, iż wspólnymi siłami będziemy mogli objąć opieką większą liczbę utalentowanych dzieci.

Mecenas Dziecięcych Talentów
Fot. Anna Szymańska, Fundacja Czas Dzieci

Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Krakowa, które ze względów materialnych, bytowych lub rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Chcemy, aby szczególnie utalentowane dzieci uczęszczające do szkół podstawowych miały możliwości rozwoju swojego talentu.

Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot, Stowarzyszenie Daleko Więcej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapraszają firmy i osoby prywatne do włączenia się w projekt Mecenas Dziecięcych Talentów. - Bez pomocy ludzi „wielkiego serca", lokalnych przedsiębiorców, darczyńców, którzy będą aktywnie włączać się w inicjatywę, nie uda się wesprzeć talentów dzieci. Szukamy firm lub osób prywatnych, które będą w stanie wesprzeć finansowo zajęcia, kursy i warsztaty czy pomoce naukowe, dzięki którym dzieci będą mogły zrealizować swoje pasje i marzenia.

Lista mecenasów i sylwetki dzieci zakwalifikowanych do projektu dostępne są TUTAJ

Regulamin projektu dostępny jest tutaj PDF

Mamy nadzieję, iż program zyska Państwa akceptację i zachęci do wsparcia naszych młodych talentów.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR