UNICEF rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miasto Kraków współpracuje z UNICEF

Miasto Kraków pretenduje do uzyskania tytułu „Miasto Przyjazne Dzieciom” - w ramach międzynarodowego programu, koordynowanego przez UNICEF. 26 września 2023 roku Kraków, jako 5 miasto w Polsce, podpisał z UNICEF Polska porozumienie o przystąpieniu do Programu.

Krakowska Karta Rodzinna

W dniu 26 września 2023 roku w Pałacu Potockich prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta wraz z Panią Renatą Bem - Dyrektor Generalną, Prezesem Zarządu UNICEF Polska podpisali porozumienie o przystąpieniu Miasta Krakowa do Programu „Miasto Przyjazne Dzieciom”.  Program ten realizowany jest w 45 krajach i ponad 4000 miastach na całym świecie. Na mocy porozumienia Kraków staje się oficjalnym uczestnikiem programu „Miasto Przyjazne Dzieciom”.

Kraków jest 5 miastem w Polsce, które podpisało porozumienie. W ramach przygotowań opracowano m.in. 2 kompleksowe dokumenty, które podsumowują działania miasta na rzecz dzieci i młodzieży. Pierwszym jest „Diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży w mieście Krakowie”, która zawiera m.in. wyniki anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród blisko 7 tys. młodych Krakowian w wieku 10-18 lat, drugim opracowaniem jest „Plan działań na rzecz dzieci i młodzieży w Mieście Krakowie na lata 2023-2024”, przyjęty pod koniec sierpnia zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Aplikowanie o tytuł „Miasto Przyjazne Dzieciom” jest docenieniem dotychczasowych działań miasta na rzecz dzieci i młodzieży. Aby uzyskać tytuł Kraków musi wypełnić podjęte w porozumieniu zobowiązania dotyczące m.in. wdrażania Konwencji o prawach dziecka na poziomie lokalnym oraz kontynuować dalsze włączanie dzieci w życie społeczne miasta poprzez budowanie i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Kraków nadal chce rozwijać się w tym kierunku poprzez tworzenie optymalnych warunków życia i rozwoju dla najmłodszych mieszkańców.

Przystąpienie do Programu rozszerza współpracę Miasta z UNICEF w zakresie edukowania na temat praw dziecka. UNICEF po podpisaniu porozumienia przewiduje przeprowadzanie w Krakowie szkoleń wśród nauczycieli i pedagogów. Zadaniem miasta będzie także m. in. zbudowanie platformy współpracy z partnerami (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, media) w celu wzmocnienia wspólnych działań na rzecz dzieci i młodzieży. Pozytywna ocena realizacji po 2 latach założeń Planu Działań będzie podstawą do uzyskania przez Kraków zaszczytnego tytułu nadawanego przez UNICEF.


 

Program „Miasto Przyjazne Dzieciom” to międzynarodowa inicjatywa UNICEF zainicjowana w 1996 roku. Zgodnie z założeniami projektu mianem „Miasta Przyjaznego Dzieciom” można określić miasto, które stara się zagwarantować najmłodszym obywatelom optymalne warunki życia i rozwoju oraz uczynić ich pełnoprawnymi obywatelami, aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym. Program realizowany jest w 45 krajach i ponad 4000 miastach na całym świecie, m.in. w Paryżu, Londynie, Madrycie, Quebecu czy Rio de Janeiro.

Podstawową zasadą programu jest kierowanie się dobrem dzieci, respektowanie ich praw określonych w Konwencji Praw Dziecka, szczególnie na poziomie lokalnym. Program zakłada realizację długotrwałego procesu, który obejmuje zaplanowanie i wdrożenie działań na rzecz dzieci, służących poprawie jakości ich życia oraz wieloaspektowemu rozwojowi, zarówno pod względem zdrowotnym, edukacyjnym, jak i społecznym.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronach internetowych unicef.pl.

W naszym mieście powstał już zespół zadaniowy pod przewodnictwem pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. rodziny Marzeny Paszkot. Na rzecz wprowadzenia programu będą działać przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa (Krakowskiego Centrum Świadczeń, Wydziału Edukacji, Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Zarządu Infrastruktury Sportowej, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz organizacji pozarządowych.

Zespół ma za zadanie m.in. przygotowanie diagnozy sytuacji dzieci w Krakowie oraz planu działań przewidzianych w ramach wdrażania programu z uwzględnieniem założeń czasowych i finansowych. Zostanie również określony zakres odpowiedzialności poszczególnych zaangażowanych w program podmiotów oraz nastąpi przygotowanie założeń systemu monitoringu realizacji programu w Krakowie w celu jego efektywnej implementacji.

Co istotne, program zakłada współpracę dzieci, samorządu oraz partnerów: organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz mediów. W ramach systematycznie podejmowanych aktywnych działań na rzecz wspierania dzieci Kraków ma szanse na uzyskanie tytułu „Miasto Przyjazne Dzieciom”.

Program będzie realizowany w perspektywie wieloletniej i wpłynie na zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w życiu naszego miasta poprzez wspólne realizowanie działań, wypracowanie dobrych praktyk oraz wspieranie legislacji przyjaznej najmłodszym.


 

W roku 2022 w ramach realizacji działań w mieście Krakowie została opracowana Diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży w mieście Krakowie. Opracowanie zobacz TU

Drugim przygotowanym przez Kraków kompleksowym dokumentem w ramach pretendowania do uzyskania tytułu "Miasto Przyjazne Dzieciom" jest "Plan Działań na rzecz dzieci i młodzieży w Mieście Krakowie na lata 2023-2024" . Plan zobacz TU

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2022-02-17
Data aktualizacji: 2024-06-06
Powrót