Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2760 pasujących obiektów:
Kraków to miasto dynamicznie się rozwijające i otwierające się na nowych mieszkańców. Rokrocznie coraz więcej osób decyduje się zamieszkać i założyć rodzinę w naszym mieście. Doceniają oni wielkie tradycje miasta oraz jego innowacyjność.
Bezpłatne placówki wsparcia dziennego dostępne są dla dzieci na terenie całego miasta. To łącznie 33 oddziały, z których mogą korzystać wszyscy uczniowie po zajęciach odbytych w szkole.
Karol Palczak oraz Marek Bro, Marek Chlanda, Przemek Krzakiewicz, Patrycja Maksylewicz i Łukasz Skąpski – znamy nazwiska laureatów pierwszego Krakowskiego Salonu Sztuki. Jury w składzie Ewa Braun, Zofia Gołubiew, Katarzyna Janowska, Jaśmina Polak oraz Zbigniew Preisner wyłoniło laureatów w kategoriach: Grand Prix, Obraz Roku, Obiekt Roku, Dzieło Medialne Roku i Działanie Roku. Przyznano również nagrodę specjalną – Stypendium Twórcze im. Wojtka Falęckiego. Łączna pula nagród przyznanych w niedzielę w Pałacu Sztuki to 54 tysiące złotych.
W czwartek, 11 października, miało miejsce przekazanie w ramach zlecenia przez Gminę Miejską Kraków organizacji żłobka wybranemu w konkursie podmiotowi lokalu mieszczącego się przy ul. Cystersów 26, przeznaczonego na placówkę dla 50 dzieci. Łączny koszt, jaki poniosła Gmina Miejska Kraków na zakup i dostosowanie lokalu do potrzeb żłobka wyniósł 1 420 000 zł, z czego 1 000 000 zł zostanie sfinansowane z dotacji z resortowego programu „Maluch +”.
Miasto udziela krakowianom pomocy w postaci zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku. Dzięki wsparciu finansowemu, osoby najbardziej potrzebujące będą mogły pokryć część kosztów związanych z utrzymaniem dziecka.
W niedzielę, 14 października, do użytku krakowian, mieszkańców Kantorowic, został oddany do użytku klub kultury Zakole.
Muzyka, film, spotkania, wykłady i dyskusje - kulturalna środa w Krakowie nie może być nudna. Przekonaj się sam i skorzystaj z oferty, jaką przygotowały krakowskie instytucje kultury.
Nadchodzą zmiany w statutach Domów Pomocy Społecznej. Konieczność ich wprowadzenia wynika z ze z miany niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”. Sprawą zajęli się radni z komisji Rodziny,  Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.
O powiększającej się sieci Klubów Rodziców mówi Marzena Paszkot, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rodziny.
W ramach przekształcenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 powstaje Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych. W środę, 10 października, podczas sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu placówce.