Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Profity 3+

Krakowska Karta Rodzinna 3+ to nie tylko szereg ulg i rabatów. Posiadacze KKR3+ mogą cieszyć się też dodatkowymi korzyściami jakie niesie za sobą nasz Program! Dla Państwa wygody, postanowiliśmy wszystkie dodatkowe informacje umieścić w jednym miejscu.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 złotych przysługuje na każde urodzone żywe dziecko, pod warunkiem, że matka lub ojciec zamieszkuje w Krakowie, co najmniej od roku przed dniem narodzin dziecka, zapomoga przysługuje, jeżeli wnioskodawca (rodzic, opiekun) zamieszkuje wraz z dzieckiem w Krakowie. Zapomoga przysługuje wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie (ustalony zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty 1000 zł. Rodzicom lub opiekunom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Zapomoga przysługuje również na dziecko przysposobione. Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Pierwszeństwo w zapisach do żłobków samorządowych i zwolnienie z opłaty za żłobki

Rodziny posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ przyjmowane są do żłobka w pierwszej kolejności!
Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XCV/2624/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat wprowadza opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 149 zł dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej.

Rejestr żłobków samorządowych znajdą Państwo tutaj

 

Zniżka w opłacie za przedszkole samorządowe

Rodziny posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ mogą skorzystać z 50% zniżki w opłacie za płatne godziny w przedszkolu samorządowym.

Uchwała nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r.

Wykaz przedszkoli samorządowych znajduje się tutaj

 

Program udziału członków KKR 3+ w programie odpracowania zadłużenia powstałego z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych.

Rodziny uczestniczące w Programie Krakowska Karta Rodzinna 3+, które posiadają zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mogą wziąć udział w Programie Oddłużenie w ramach, którego będą mogły odpracować swoje zobowiązania z ww. tytułu względem Gminy Miejskiej Kraków. Każdy członek rodziny posiadający ważną, imienną kartę KKR 3+, będący jednocześnie osobą bezrobotną, na etapie rekrutacji do udziału w Programie jest traktowany priorytetowo. Program Oddłużenie jest realizowany we współpracy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz Grodzki Urząd Pracy.
Kandydaci spełniający kryteria uczestnictwa, po zakwalifikowaniu do udziału w Programie, są zatrudniani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Spłacają na rzecz Gminy kwotę zadłużenia w kwocie nie mniej niż 50% wynagrodzenia, oraz regulują na bieżąco opłaty za korzystanie z lokalu. Umowy zawierane są na czas określony. Członkowie KKR 3+ zatrudniani są na 0,5 lub pełen etat.

Wykonują prace porządkowe i gospodarcze. Wymagany jest dobry stan zdrowia, pozwalający realizować w/w prace.
Uczestnicy programu Oddłużenie mogą korzystać ze wsparcia w Klubie Integracji Społecznej w formie grupowej oraz konsultacji indywidualnych pracowników socjalnych, pomocy prawnika, psychologa lub doradcy zawodowego.

W okresie oczekiwania na rekrutację do zatrudnienia osoby mogą ubiegać się o realizację prac społecznie użytecznych. Warunkiem jest złożenie deklaracji o zgodzie na spłatę minimum 50% świadczenia za wykonywane prace na rzecz zadłużenia. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane do 10 godzin tygodniowo. Świadczenie za godzinę pracy wynosi 8,10 zł, nie jest opodatkowane.
Klub Integracji Społecznej wspólnie z Zarządem Budynków Komunalnych i przy współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy, organizuje spotkania informacyjne dla osób chętnych do udziału w Programie Oddłużenie. Spotkania odbywają się w czwartki w MOPS KIS, os. Górali 19, godz. 14,00. Uczestnictwo jest możliwe po zgłoszeniu woli udziału w MOPS KIS osobiście, telefonicznie 660 637 821 lub mailowo: is@mops.krakow.pl.

 

Miejskie Programy Profilaktyki Zdrowotnej - pierwszeństwo zapisów

Lista obowiązujących Miejskich Programów Profilaktyki Zdrowotnej znajduje się tutaj

Lista realizatorów znajduje się tutaj

 

Pomoc w preorientacji zawodowej oraz poradnictwo zawodowe dla rodzin objętych Programem KKR 3+

 1. Bezpłatną preorientację zawodową dla dzieci z rodzin wielodzietnych .

Preorientacja zawodowa dla dzieci rodzin wielodzietnych objętych programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ adresowana dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz licealistów mająca na celu dokonanie wyboru właściwego kierunku dalszego kształcenia.

2. Poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych rodziców z rodzin KKR 3+.

W odniesieniu do bezrobotnych rodziców objętych KKR3+,zastosowanie poradnictwa zawodowego mającego zdiagnozować ich predyspozycje zawodowe i wspólne opracowanie Indywidualnego Planu Działania służącego powrotowi do zatrudnienia

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://www.gupkrakow.pl/

 

Bezpłatne parkingi P+R

Posiadacze aktywnych elektronicznych kart w ramach programu "Krakowska Karta Rodzinna 3+" z zapisanym ważnym biletem komunikacji miejskiej mogą bezpłatnie parkować na parkingach:

  • P+R "Czerwone Maki"
  • P+R "Kurdwanów"
  • P+R "Nowy Bieżanów"
  • P+R "Mały Płaszów"

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://kmkrakow.pl/parkuj-i-jedz.html

pokaż metkę
Osoba publikująca: Elżbieta Puszkarz
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2020-01-07
Data aktualizacji: 2022-11-07
Powrót