Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Profity 3+

Krakowska Karta Rodzinna 3+ to nie tylko szereg ulg i rabatów. Posiadacze KKR3+ mogą cieszyć się też dodatkowymi korzyściami jakie niesie za sobą nasz Program! Dla Państwa wygody, postanowiliśmy wszystkie dodatkowe informacje umieścić w jednym miejscu.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 złotych przysługuje na każde urodzone żywe dziecko, pod warunkiem, że matka lub ojciec zamieszkuje w Krakowie, co najmniej od roku przed dniem narodzin dziecka, zapomoga przysługuje, jeżeli wnioskodawca (rodzic, opiekun) zamieszkuje wraz z dzieckiem w Krakowie. Zapomoga przysługuje wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie (ustalony zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty 1000 zł. Rodzicom lub opiekunom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Zapomoga przysługuje również na dziecko przysposobione. Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Ulga w opłacie za żłobki samorządowe

Rodziny posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ mają ulgę w opłacie za żłobki samorządowe
Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XCV/2624/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat wprowadza opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 149 zł dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej.

Rejestr żłobków samorządowych znajdą Państwo tutaj

 

Zniżka w opłacie za przedszkole samorządowe

Rodziny posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ mogą skorzystać z 50% zniżki w opłacie za płatne godziny w przedszkolu samorządowym.

Uchwała nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r.

Wykaz przedszkoli samorządowych znajduje się tutaj

 

Pomoc w preorientacji zawodowej oraz poradnictwo zawodowe dla rodzin objętych Programem KKR 3+

 1. Bezpłatną preorientację zawodową dla dzieci z rodzin wielodzietnych .

Preorientacja zawodowa dla dzieci rodzin wielodzietnych objętych programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ adresowana dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz licealistów mająca na celu dokonanie wyboru właściwego kierunku dalszego kształcenia.

2. Poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych rodziców z rodzin KKR 3+.

W odniesieniu do bezrobotnych rodziców objętych KKR3+,zastosowanie poradnictwa zawodowego mającego zdiagnozować ich predyspozycje zawodowe i wspólne opracowanie Indywidualnego Planu Działania służącego powrotowi do zatrudnienia

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://www.gupkrakow.pl/

 

Bezpłatne parkingi P+R

Posiadacze aktywnych elektronicznych kart w ramach programu "Krakowska Karta Rodzinna 3+" z zapisanym ważnym biletem komunikacji miejskiej mogą bezpłatnie parkować na parkingach:

  • P+R "Czerwone Maki"
  • P+R "Kurdwanów"
  • P+R "Nowy Bieżanów"
  • P+R "Mały Płaszów"

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://kmkrakow.pl/parkuj-i-jedz.html

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Nowińska
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2022-02-06
Data aktualizacji: 2024-03-22
Powrót