Aktualności

Bezpłatne lekcje pływania dla  rodzin
Gmina Miejska Kraków i Ośrodek Sportu i Rekreacji „KOLNA serdecznie zapraszają rodziny z dziećmi mieszkające na terenie miasta Krakowa na bezpłatne, rodzinne lekcje pływania. Zajęcia odbywają się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Termin zajęć: 8 sierpnia – 27 września 2020 r.
Wakacje z Klubami Rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów do udziału w zajęciach organizowanych przez Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3.

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Nowy Projekt - bezpłatna pomoc psychologiczna
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie w terminie od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2023r. realizuje projekt pn.: „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy