Plebiscyt rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Elektroniczny wniosek zgłoszeniowy do Plebiscytu
pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”

Logo Plebiscytu

Znak * w ankiecie oznacza, że konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie

  

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PLEBISCYTU PN. „MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI".
I. WNIOSEK SKŁADA
*


II. INFORMACJA NA TEMAT ZGŁASZANEGO MIEJSCA
III. KATEGORIA PLEBISCYTU, DO KTÓREJ ZGŁASZANE JEST MIEJSCE
*

IV. UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA MIEJSCA DO PLEBISCYTU
1) Zapewniane udogodnienia *
V. DANE OSOBY FIZYCZNEJ ALBO PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO MIEJSCE DO PLEBISCYTUInformacja o ochronie danych osobowych oraz o administratorze danych
Poniższą zgodę wyraża wnioskodawca, który jest osobą fizyczną, w tym także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą poprzez oznaczenie pola wyboru. *

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowna/y Pani/Panie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.
Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” w danym roku, a następnie będą przechowywane przez 5 lat, po czym zostaną zniszczone.
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Jeżeli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan nam swoich danych, nie będzie Pani/Pan mogła/mógł zgłosić podmiotu do Plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, e-mail: iod@um.krakow.pl

Kraków, 23-06-2024
*

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2024-04-30
Data aktualizacji: 2024-04-30
Powrót