O plebiscycie

Z przyjemnością informujemy Państwa o nowej inicjatywie Gminy Miejskiej Kraków w dziedzinie polityki prorodzinnej: Plebiscycie pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, który jest prowadzony w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę” objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

 

O plebiscycie
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Celem Plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” jest prezentacja, promocja oraz zwiększanie na terenie Miasta Krakowa liczby miejsc oferujących udogodnienia w zakresie przystosowania architektonicznego, atrakcyjnej oferty i przyjaznych warunków pobytu rodzicom z dziećmi w różnym wieku. Zależy nam, by dzięki takim miejscom rodziny z dziećmi miały możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym Krakowa.

Ideą tej nowej inicjatywy realizowanej przez Miasto jest wyróżnienie i spopularyzowanie miejsc na mapie Krakowa, które dedykowane są rodzinom z dziećmi w różnym wieku, a także docenienie podmiotów, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin z dziećmi - w takich miejscach, z których korzystamy na co dzień typu: sklepy, urzędy, miejsca rozrywki i rekreacji, firmy usługowe, obiekty mieszkalne itp. Istotnym jest natomiast fakt, że nie mogą one statutowo być utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi.

Nagrodzone miejsca będą wskazywane jako przykłady dobrych praktyk i aktywnych działań wspierających krakowskie rodziny z dziećmi.

W ramach plebiscytu najbardziej zaangażowane miejsca zostaną nagrodzone Certyfikatem Prezydenta Miasta Krakowa w następujących kategoriach:

  • I kategoria – „Hotele, Gastronomia i Rozrywka”
  • II kategoria -  „Firmy Produkcyjne, Obiekty Handlowo-Usługowe i Mieszkalne”
  • III kategoria - „Kultura, Sport i Rekreacja”
  • IV kategoria - „Urzędy i Edukacja”
  • V  kategoria – „Zdrowie”

Laureaci plebiscytu zostaną oficjalnie uhonorowani podczas uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu plebiscytu.

Ocena kandydatów zgłoszonych do plebiscytu będzie przeprowadzona w oparciu o kryteria określone w par 3 ust 7 Regulaminu Plebiscytu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2019 roku Zarządzeniem nr 1593 Prezydenta Miasta Krakowa.

Weryfikowany będzie stan zapewnienia w obiekcie udogodnień dla rodzin z dziećmi np. pokoju dla matki z dzieckiem, kącika do zabawy, krzesełek/przewijaków dla dzieci, czystość itd. oraz przygotowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, kulinarnej lub innej, dostosowanej do potrzeb rodzin z dziećmi np. propozycja specjalnego menu dla dzieci lub zapewnienie opieki animatora zabaw dla dzieci w trakcie zajęć dedykowanych rodzicom itp.

 

Na Państwa zgłoszenia czekaliśmy do 30 września 2019 roku.

 

Aktualnie trwa weryfikacja dokonanych zgłoszeń.

 

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA WAWRZYŃSKA
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR