Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rodzinna gra spacerowa oraz warsztaty filmów animacyjnych "Bajkowisko"

Centrum Kultury Podgórza - Klub Aleksandry i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają na rodzinną grę spacerową oraz warsztaty filmów animacyjnych "Bajkowisko"

Organizatorzy:

Centrum Kultury Podgórza - Klub Aleksandry w Krakowie z siedzibą ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

Celem gry i warsztatów filmów animacyjnych jest:

- rodzinne ciekawe spędzenie wolnego czasu,

- wzmocnienie więzi społecznych krakowskich rodzin.

Termin gry:

- gra trwa od 12.10 do 20.10.2022 r.

Miejsce gry:

- gra odbywać się będzie na terenie osiedla Bieżanów Nowy.

Termin i miejsce warsztatów animacyjnych:

- 25 i 27.10.2022 r., Klub Aleksandry

Zasady uczestnictwa

1. Udział w grze i warsztatach jest bezpłatny, może w niej uczestniczyć każdy zainteresowany zamieszkały w Gminie Miejskiej Kraków.

2. Gra i warsztaty są przeznaczone dla zespołów rodzinnych o dowolnej ilości osób. Członkiem każdego zespołu musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

3. Organizator nie zapewnia opieki dzieciom i młodzieży do lat 18 w czasie gry. Dzieci biorą udział w grze wraz z opiekunami.

5. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w wydarzeniu na zasadach określonych przez Organizatorów w niniejszym Regulaminie.

6. Gra toczy się w przestrzeni miejskiej, dlatego uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.

7. Przystępując do gry uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania gry.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osób trzecich.

9. W grze mogą uczestniczyć osoby, którym umożliwia to stan zdrowia. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej.

10. Zgłoszenie do gry zawierające nazwę drużyny oraz liczbę jej członków należy przesłać emailem na adres: aleksandry@ckpodgorza.pl.  lub zgłaszać w Klubie w terminie od 12.10 do 20.10.2022 r.

Przebieg gry

1. Każdy zespół otrzyma drogą elektroniczną pakiet materiałów tj. karty zadania do wydrukowania lub zespoły będą mogły pobrać pakiet materiałów w Klubie Aleksandry.

2. Zespoły mają za zadanie dotrzeć do wyznaczonych punktów kontrolnych i rozwiązać zadania, tj. uzupełnić kartę zadań, a także wykonać ilustrację zgodnie z instrukcją na karcie zadań (praca plastyczna A4 dowolną techniką).

3. Rozwiązanie zagadki wraz z pracą plastyczną należy dostarczyć do Klubu Aleksandry, ul. Aleksandry 1 do dnia 21.10.2022 r.

4. Zwycięskie rodziny wezmą udział w warsztatach filmów animacyjnych w dniach 25 i 27.10.2022 r.

5. Każda rodzina biorąca udział w warsztatach przygotowuje krótki filmik animowany i przesyła go emailem lub dostarcza do Klubu do dnia 3.11.2022 r.

6. Filmiki animowane są oceniane przez jury.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród będzie miało miejsce dnia 8.11.2022 r. w Klubie Aleksandry o godz. 17.30

Uczestnictwo w grze i warsztatach jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

Dodatkowych informacji na temat gry terenowej i warsztatów udziela Klub Aleksandry telefonicznie: 514 156 910 lub mailowo: aleksandry@ckpodgorza.pl.

Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat Ds. Rodziny oraz Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

Regulamin tutaj

Bajkowisko


 

 

pokaż metkę
Autor: CKP Podgórze -Klub Aleksandry
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2022-10-12
Data aktualizacji: 2022-10-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź