Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Rodzinne wierszowanki”- konkurs literacki

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim pn. „Rodzinne wierszowanki – w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”.
 

Fot. Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

 Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego


Współorganizator


Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny


Adresat


Uczniowie krakowskich szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

 •  Uczniowie klas III-IV
 •  Uczniowie klas V-VI

Cele konkursu

 • Rozwijanie umiejętności literackich
 • Podkreślenie znaczenia rodziny i więzi rodzinnych w kształtowaniu osobowości młodego pokolenia
 •  Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej

Warunki uczestnictwa

 • Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wiersza lub rymowanki o tematyce związanej z własną rodziną. Twórczość może dotyczyć każdego członka rodziny z osobna lub odnosić się do całej rodziny
 • Uczestnicy konkursu przesyłają prace sformatowane w programie Microsoft Word
 •  Wiersz bądź rymowanka nie może być krótsza niż cztery wersy
 • Przesłane prace muszą być pracami autorskimi
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej upublicznienie w celu promocji konkursu (internet, prasa, itp.)
 • Do każdej pracy należy dołączyć zgody rodziców na przetwarzanie danych i publikację prac
 • Pracę przesyła nauczyciel; prace przesłane przez rodzica/ucznia nie będą brane pod uwagę w konkursie
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
 • Każda przesłana praca musi zawierać informacje o jej autorze: imię i nazwisko, szkołę, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy

Terminarz

 • Prace na konkurs należy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 7 listopada 2022
 • Adres, na który należy przesyłać prace: konkurs.mdkgal@gmail.com
 • Mail powinien być zatytułowany nazwą konkursu: „Rodzinne wierszownki”
 • Wyniki konkursu i termin spotkania laureatów zostaną umieszczone na stronie www.mdkgal.edu.pl

 

Uwagi ogólne

 • Decyzja jury konkursu jest ostateczna i niepodważalna
 • Wernisaż będzie fotografowany
 • Sprawy nieujęte w regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie organizator
 •  Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny
 •  Szczegółowych informacji udziela Marlena Kruk tel. 12 655 07 19 wew. 23 lub 26
pokaż metkę
Autor: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2022-09-27
Data aktualizacji: 2022-09-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź