Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

III Krakowski Konkurs Wiedzy o Zdrowym Żywieniu

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają uczniów klas VII i VIII krakowskich szkół podstawowych do udziału w konkursie dotyczącym zdrowego żywienia.

Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie przy współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

Adresaci:
Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie zdrowego żywienia.
Promocja zdrowego odżywiania.
Edukacja prozdrowotna.
Stwarzanie możliwości rywalizacji i wykazania się wiedzą w zakresie zdrowego odżywiania się.

Organizacja konkursu:
Chęć udziału w konkursie zgłosić należy do dnia 13 X 2023 r., przesyłając na adres konkurszywienia@mdkgal.edu.pl załączoną do niniejszego regulaminu kartę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

I etap – eliminacje szkolne
W dniu 20 X 2023 r. szkoły, które zgłoszą chęć udziału w konkursie, otrzymają o godz. 9.00, pytania konkursowe w formie testu, a o godz. 12.30 klucze odpowiedzi.
Organizatorzy proszą o przeprowadzenie testu jednocześnie we wszystkich szkołach o godzinie 11.00. Po sprawdzeniu prac (nie później niż do 22 XI 2022 r.) szkoły wysyłają wyniki testu, w postaci listy nazwisk i punktacji, na adres: konkurszywienia@mdkgal.edu.pl
Do finału (II etap) przechodzi 30 uczniów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w teście. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie www.mdkgal.edu.pl.

II etap – w formie testu (z możliwością pojawienia się pytań otwartych) –
odbędzie się w dniu 27 X 2023 r., o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im K I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzkiej 30. W przypadku dużej liczby uczestników możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego testu o godzinie 11.30.

Zwycięzcami Krakowskiego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Żywieniu zostaną osoby (10 uczniów), którzy otrzymają największą liczbę punktów.
Spotkanie laureatów konkursu odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego.
Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny.

Krakowski konkurs o zdrowym żywieniu

pokaż metkę
Autor: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2023-10-03
Data aktualizacji: 2023-10-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź