Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

IV konkurs piosenki pt. "Moja Rodzina"

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV konkursie piosenki pt. "Moja Rodzina". 

 

Celem konkursu jest:

 • Promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci;
 • Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci;
 • Wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień;
 • Budzenie wiary we własne sity i talent;
 • Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wybór piosenek o Rodzinie;
 • Rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki;
 • Przegląd różnych form śpiewu (indywidualnie, zespołowo);
 • Prezentacja piosenek przedszkolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie jednej piosenki o tematyce "MOJA RODZINA". Uczestnicy konkursu muszą zamieszkiwać Gminę Miejską Kraków.

W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 • 3/4-latki
 • 5/6-latki

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do organizatora zgody rodzi­ ca/opiekuna prawnego dziecka na jego udział w konkursie oraz na publikację wi­zerunku dziecka (zgody należy oddać w dniu konkursu).

Podczas występu uczestnicy korzystają z własnego podkładu muzycznego (przywiezionego ze sobą na płycie CD, bądź nośniku USB, instrumenty muzyczne - dostępne będzie pianino do akompaniamentu na żywo). Nagrania podkładu na CD należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz tytułem utworu.

Maksymalny czas trwania występu każdego artysty (duetu bądź zespołu) nie po­ winien przekraczać 5 minut.

Dojazd opiekunów i uczestników na koszt własny.

O kolejności występów decyduje organizator.

Oceny występów dokonywać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.

 

Jury oceniać będzie:

 • Dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność    doboru piosenki);
 • Interpretacja utworu;
 • Ogólny wyraz artystyczny.

W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1 do 3 oraz wyróżnienie.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

W przypadku obostrzeń sanitarnych uniemożliwiających przeprowadzenie przesłuchań w placówce, konkurs będzie realizowany w formie on-line (warunki uczestnictwa zostaną podane odpowiednio wcześniej).

 

Przebieg konkursu:

Do dnia 18.11.2022r. należy zgłosić chętnych do uczestnictwa.

Do dnia 25.11.2022 r. uczestnicy (ich opiekunowie) zostaną powiadomieni o godzi­ nie przesłuchań, które planowane jest na dzień 02.12.2022 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość zorgani­zowania przesłuchań również 09.12.2022r. Zgłoszenia należy dokonać według za­łączonego wzoru osobiście, faksem lub drogą mailową.

Wyniki konkursu oraz zdjęcia z konkursu zamieszczone zostaną na stronie interne­towej MDK „Dom Harcerza": www.mdk-dh.krakow.pl do dnia 12.12.2022 r.

W wypadku wprowadzenia obostrzeń epidemicznych konkurs przeprowadzony zo­stanie w formie on-line, regulamin zostanie ogłoszony wcześniej na naszej stronie internetowej.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy!

Plakat konkurs piosenki Moja Rodzina

 

pokaż metkę
Autor: Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza"
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2022-10-19
Data aktualizacji: 2022-10-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź