Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Owocowe rymowanki - konkurs literacki

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim pn. „Owocowe rymowanki” – w ramach kampanii „Zdrowe żywienie = mądre myślenie”.

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego


Współorganizator:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

Adresat:
Uczniowie krakowskich szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
Uczniowie klas III-IV
Uczniowie klas V-VI

Cele konkursu:
 rozwijanie umiejętności literackich
promowanie zdrowego odżywiania wśród uczniów
inspirowanie dzieci do aktywności twórczej

Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wierszowanej rymowanki o tematyce związanej ze zdrowym odżywaniem. Twórczość może dotyczyć korzyści płynących z jedzenia zdrowych produktów, jak też zagrożeń, jakie czyhają na odżywiających się w sposób nieprawidłowy, itp.
Uczestnicy konkursu przesyłają prace sformatowane w programie Microsoft Word
Wiersz bądź rymowanka nie może być krótsza niż cztery wersy
Przesłane prace muszą być pracami autorskimi
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej upublicznienie w celu promocji konkursu (internet, prasa, itp.)
Do każdej pracy należy dołączyć zgody rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych i publikację prac
Pracę przesyła nauczyciel; prace przesłane przez rodzica/ucznia nie będą brane pod uwagę w konkursieUdział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
Każda przesłana praca musi zawierać informacje o jej autorze: imię i nazwisko, szkoła, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy

Terminarz:
Prace na konkurs należy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia
Adres, na który należy przesyłać prace: konkurs.mdkgal@gmail.com
Mail powinien być zatytułowany nazwą konkursu: „Owocowe rymowanki”
Wyniki konkursu i termin spotkania laureatów zostaną umieszczone na stronie www.mdkgal.edu.pl

Uwagi ogólne:
Decyzja jury konkursu jest ostateczna i niepodważalna
Podczas wernisażu laureaci nagród będą proszeni i odczytanie swoich utworów
Wernisaż będzie fotografowany
Sprawy nieujęte w regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie organizator
Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny
Szczegółowych informacji udziela Marlena Kruk tel. 12 655 07 19 wew. 22

Owocowe rymowanki

 

pokaż metkę
Autor: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2023-10-03
Data aktualizacji: 2023-10-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź