Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

"Portret rodzinny w kolorach" - konkurs plastyczny

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Portret rodzinny w kolorach” w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”.

Fot. Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie


Współorganizator
Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny


Adresat
Uczniowie krakowskich szkół podstawowych i przedszkoli w dwóch kategoriach wiekowych:

 •  przedszkola (5,6 lat)
 • szkoły podstawowe (klasy 1-3)

Cele konkursu

 • promowanie wartości rodzinnych
 • wzmacnianie poczucia więzi rodzinnych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej ( takiej jak : rysunek, który może być wykonany kredkami różnego typu lub pastelami czy malarstwo)
 • tematem prac jest szeroko pojęte zagadnienie rodziny, zarówno tej najbliższej, jak i wielopokoleniowej; w nawiązaniu do tematu konkursu oczekujemy prac wielokolorowych , z wykorzystaniem pełnej palety barw
 • prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela
 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu
 • organizatorzy nie odsyłają prac
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
 • prace przesyłane są przez nauczycieli szkół biorących udział w konkursie ( prace nadesłane przez rodziców nie będą oceniane)
 • każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy
 • do każdej pracy należy dołączyć zgody rodziców na przetwarzanie danych i publikację prac dziecka.

Terminarz konkursu

 • prace na konkurs należy nadesłać lub przynieść osobiście do dnia 7 listopada 2022r adres – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30 (prac nie należy zwijać w rulon)
 • wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkgal.edu.pl
 • termin spotkania laureatów zostanie podany do wiadomości wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych

Uwagi ogólne

 • decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna
 • udział w konkursie jest bezpłatny
 • wernisaż będzie fotografowany
 • sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator
 • odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat Ds. Rodziny
 • szczegółowych informacji na udziela Bożena Partyła, tel. 12 655 07 19 wew. 26
pokaż metkę
Autor: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2022-09-26
Data aktualizacji: 2022-09-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź