Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs plastyczny pn. „Rodzinne marzenia”

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Rodzinne marzenia” w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”.

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie
Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
 

Adresat:
Uczniowie krakowskich szkół podstawowych i przedszkoli w dwóch kategoriach wiekowych:
 przedszkola ( 5,6 lat)
 szkoły podstawowe (klasy 1-3)
 

Cele konkursu:
 promowanie wartości rodzinnych
wzmacnianie poczucia więzi rodzinnych
ozwijanie wyobraźni twórczej dzieci
 

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej ( takiej jak: rysunek, który może być wykonany kredkami różnego typu lub pastelami czy malarstwo)
Tematem prac jest szeroko pojęte zagadnienie rodziny - uczestników konkursu prosimy o namalowanie lub narysowanie pracy przedstawiającej marzenia rodziny, ich wspólną wizję przyszłości
Oczekujemy prac wielokolorowych, z wykorzystaniem pełnej palety barw
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu
Organizatorzy nie odsyłają prac
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
Prace przesyłane są przez nauczycieli szkół biorących udział w konkursie (prace nadesłane przez rodziców nie będą oceniane)
Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy
Do każdej pracy należy dołączyć zgody rodziców na przetwarzanie danych
i publikację prac dziecka
 

Terminarz konkursu:
Prace na konkurs należy nadesłać lub przynieść osobiście do dnia 7 listopada 2023r adres – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30 (prac nie należy zwijać w rulon)
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkgal.edu.pl
Termin spotkania laureatów, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, zostanie podany do wiadomości wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych
 

Uwagi ogólne:
Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna
Udział w konkursie jest bezpłatny
Wernisaż będzie fotografowany
Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator
Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat Ds. Rodziny.

Szczegółowych informacji na udziela Bożena Partyła, tel. 12 655 07 19 wew. 26

Rodzinne marzenia

 

pokaż metkę
Autor: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2023-10-03
Data aktualizacji: 2023-10-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź