Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

III konkurs plastyczny pn. "Moja Rodzina"

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III konkursie plastycznym pt. "Moja Rodzina".

Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowania różnymi formami plastycznymi,
- zachęcanie do oryginalności i kreatywności dzieci,
- budowanie więzi rodzinnych,
- umacnianie wiary we własne siły i umiejętności manualne.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Uczestnicy konkursu muszą zamieszkiwać Gminę Miejską Kraków.
2. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w kategoriach wiekowych (wg. roku urodzenia):
4 – 5 latki,
6 – 7 latki,
8 – 9 latki.

 

3. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie rodziny widzianej oczami dziecka.
4. Technika prac jest dowolna - płaska, format nie większy niż A3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną. Pracę konkursową należy na odwrocie podpisać tytułem, imieniem
i nazwiskiem jej autora oraz podać rok urodzenia autora pracy. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełniony prawidłowo i podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu). Organizator prosi o nie przyklejanie formularza zgłoszeniowego do pracy plastycznej. Formularz zgłoszeniowy zawierający także zgodę na przetwarzanie danych uczestnika Konkursu powinien być podpisany przez rodzica (opiekuna ustawowego) lub opiekuna prawnego.
5. Termin nadsyłania prac do dnia 08.05.2023 r.
Prace należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki na adres:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „DOM HARCERZA”
UL. REYMONTA 18, 30-059 KRAKÓW
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „MOJA RODZINA”.

Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny.

Regulamin tutaj

plakat Moja Rodzina

pokaż metkę
Autor: MDK Dom Harcerza, ul. Reymonta 19
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2023-04-12
Data aktualizacji: 2023-04-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź