Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Warsztaty pn. „Zielonomy”.

Młodzieżowy Dom Kultury im. prof. A. Kamińskiego "Dom Harcerza" oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w  warsztatach „Zielonomy”.

 

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. prof. A. Kamińskiego "Dom Harcerza", Kraków, ul. Lotnicza 1 oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

Adresaci:

Mieszkańcy Krakowa.

 

Celem warsztatów jest:

- propagowanie zdrowego stylu życia - odżywiania

- omówienie alternatywy dla dań typu fast food - SLOW FOOD

- zachęcenie do zdrowej, tradycyjnej kuchni polskiej

 

Termin warsztatów:

piątek, 16 czerwca 2023 r. w godz. 10.00 -12.00

 

Miejsce warsztatów:

warsztaty odbywać się będą na ternie budynku MDK "Dom Harcerza" im. prof. A. Kamińskiego

 

Zasady uczestnictwa w warsztatach:

1. udział w warsztatach jest bezpłatny

2. warsztaty są przeznaczone dla dzieci z grupy wiekowej  klasy I – III, mieszkających na terenie gminy miejskiej Kraków

3. warsztaty odbywać się będą w budynku MDK "Dom Harcerza" ul. Lotnicza 1, uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników warsztatów, mogące naruszyć dobra osób trzecich

5. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby, którym umożliwia to stan zdrowia. Organizator nie zapewnia opieki medycznej

6. Zgłoszenie do warsztatów należy przesłać e mailem na adres: imprezy@mdk-lotnicza.pl lub zgłaszać przez sekretariat MDK “Dom Harcerza” w terminie do 07.06.2023. .

7. Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny.

 

Przebieg spotkania:

1. przeprowadzenie warsztatów „Zielonomy”, podczas których zostanie przygotowany: ZIELONY OMLET i ZIELONA ZUPA (przy uwzględnieniu wszystkich celów edukacyjnych)

2. przeprowadzenie konkursu – „ROZRÓŻNIANIE WARZYW/ZIÓŁ”

3. finał spotkania, czyli wyłonienie zwycięzców konkursu i wręczenie nagród - odbędzie się po zakończeniu warsztatów, około godz. 12.00.

 

Postanowienia końcowe:

Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

Dodatkowych informacji na temat warsztatów „ZIELONIMI” udziela pracownia imprez MDK „Dom Harcerza” ul. Lotnicza 1 (12/411 91 89) lub mailowo: imprezy@mdk-lotnicza.pl.

Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Młodzieżowy Dom Kultury im. prof. A. Kamińskiego "Dom Harcerza", Kraków, ul. Lotnicza 1.

Warsztaty Zielonomy

pokaż metkę
Autor: Młodzieżowy Dom Kultury im. prof. A. Kamińskiego "Dom Harcerza"
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2023-06-14
Data aktualizacji: 2023-06-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź