Konkurs plastyczny Portret Rodziny

Konkurs plastyczny Portret Rodziny
Fot. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie przy współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, realizowanym on-line, na drzewo genealogiczne - "Portret Rodziny".

Warto znać swoje korzenie – wiedzieć kim byli nasi przodkowie, skąd pochodzili i w jakiej rzeczywistości dorastali. Taka „podróż do przeszłości” własnej rodziny z pewnością stanie się źródłem nowych, ekscytujących odkryć. Możecie ich dokonać biorąc udział w konkursie plastycznym Drzewo genealogiczne - „Portret rodziny”.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii "Kraków stawia na rodzinę".

Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego. Aby wyrównać szanse uczestników wyznaczyliśmy trzy kategorie wiekowe: przedszkola, klasy 0-3, klasy 4-8. Chcąc zachęcić rodziny do wspólnego działania postanowiliśmy przyjmować zarówno prace indywidualne, jak i grupowe.

"Portret rodziny" to konkurs organizowany w formie on-line - przyjmujemy fotografie wykonanych prac. Swoje realizacje przesyłajcie na adres: adranka@cmjordan.krakow.pl do dnia 10 maja 2020. Na zwycięzców czekają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

grafika portret rodziny

Terminarz konkursu:

 • przyjmowanie prac: do 10 maja 2020 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec - wrzesień 2020 r.

Cele konkursu:

 • integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego
 • zainteresowanie historią swojej rodziny
 • propagowanie wartości rodzinnych
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego

Warunki uczestnictwa:

1. Tematem pracy jest:

 „Portret rodziny” prezentowany w formie drzewa genealogicznego.

2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego.

3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych (przedszkola, klasy 0-3, klasy 4-8). Przyjmowane będą prace indywidualne oraz grupowe. Mile widziane będą prace rodzinne z wykorzystaniem zdolności plastycznych wszystkich członków rodziny.

4. Prace konkursowe:

 • PRZYJMUJEMY FOTOGRAFIE WYKONANYCH PRAC, KTÓRE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: adranka@cmjordan.krakow.pl do 10 maja 2020 r.
 • prace plastyczne o formacie od A4 do A2
 • technika dowolna
 • przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem:

imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres, opiekun, telefon kontaktowy, e-mail

5. Opracowane drzewo musi zawierać minimum dwa pokolenia wstecz.

Ze względu na ochronę danych osobowych będziemy przyjmować prace spełniające następujące warunki: szkice postaci zamiast zdjęć, podpisy tylko imienne bez nazwisk i pełnych dat urodzenia (tylko rok), stopień pokrewieństwa. Można dodać cechy szczególne, zainteresowania czy inne elementy opisu członków rodziny, aby wzbogacić treść projektu.

6. Kryteria oceny prac:

 • ilość informacji
 • forma prezentacji
 • pomysłowość i estetyka

7. Nagrody:

 • zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
 • dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów
 • o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

8. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.

9. Ogłoszenie wyników będzie zależało od możliwości zorganizowania imprezy finałowej. Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny). W przypadku gdy niemożliwe będzie zorganizowanie finału ze wszystkimi laureatami wyniki zostaną ogłoszone on line, a nagrody przekazane w możliwej ze względu na okoliczności formie (odbiór osobisty lub przesłanie do laureata).

10. Zgłoszenia:

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

adranka@cmjordan.krakow.pl, z dopiskiem: konkurs na drzewo genealogiczne „PORTRET RODZINY”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu, e-mail:adranka@cmjordan.krakow.pl, 661 877 633

 

Pełen Regulamin konkursu dostępny jest TU

 

 

UWAGA!

 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników oraz Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Centrum Młodzieży na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie prawa oświatowego.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania pracy plastycznej i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów na potrzeby konkursu.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.
   

Zainteresowani? Więcej informacji na stronie:

http://cmjordan.krakow.pl/2020/04/Konkurs-plastyczny-Drzewo-genealogiczne-Portret-rodziny

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR