Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Pani Marzena Paszkot oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie ul. Beskidzka 30 serdecznie zapraszają dzieci, rodziców, dziadków do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „W rodzinnym obiektywie”, w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury im K. I. Gałczyńskiego

W konkursie chcemy nawiązać do tradycji fotografii rodzinnych w „starym stylu”, powstałych w czasie różnych uroczystości rodzinnych, na których znajduje się jak największa ilość członków rodziny.

Prace na konkurs należy nadesłać do dnia 15 listopada 2019 r. na adres Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30 w Krakowie.


Konkurs adresowany jest do rodzin: dzieci, rodziców, dziadków z terenu Gminy Miejskiej Kraków.


Cele konkursu:
- uchwycenie ważnych momentów i emocji z życia rodzinnego, które chcemy ocalić od zapomnienia i zamknąć je w kadrze fotografii
- kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny
- pokazanie rodzinnych wydarzeń, którymi chcemy podzielić się z innym


Warunki konkursu:
- konkurs zawiera rozgraniczenia na dwie kategorie wiekowe:

  • I kategoria - osoby dorosłe (rodzice, dziadkowie)
  • II kategoria - dzieci (10 - 18 lat)

- każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną fotografię
- fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej (rozdzielczość 2400 x 3600 px, 300 dpi) na adres mdkgal@gmail.com
- uczestnicy konkursu oświadczają, że są autorami złożonych w konkursie fotografii
- przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na ich bezpłatne publikowanie (wystawa, strona internetowa, media społecznościowe).
- nadesłanie fotografii jest równoznaczne z deklaracją, że zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
- zgłaszane do konkursu fotografie powinny być czytelnie opisane (dane uczestnika konkursu - imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy)
- uczestnicy konkursu, których prace zostały nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody w każdej kategorii oddzielnie


Harmonogram:
- prace na konkurs należy nadesłać do dnia 15 listopada 2019 r.
- adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30
- wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkgal.edu.pl do dnia 26 listopada 2019 roku
- na spotkaniu laureatów konkursu, będzie prezentowana wystawa nagrodzonych i wyróżnionych fotografii.
- termin spotkania zostanie podany do wiadomości wszystkich osób nagrodzonych i wyróżnionych


Uwagi ogólne:
- decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna
- udział w konkursie jest bezpłatny
- wernisaż będzie fotografowany
- sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator
- pytania w sprawie konkursu - Bożena Partyła - tel 12 655 07 19 wewn. 22.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy