Fundacja Rodzina Plus

Fundacja Rodzina Plus
Fot. Fundacja Rodzina Plus

Celem Fundacji Rodzina Plus jest wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci własnych i/lub dzieci powierzonych ich pieczy, a nadto promowanie pożądanych wartości i wzorów rodzinnych.

W ramach Fundacji Rodzina Plus działają: Poradnia Rodzinna, Ośrodek Mediacyjny, Centrum Szkoleniowe i Ośrodek Wsparcia Rodziny.

Od stycznia 2018 roku Fundacja Rodzina Plus jest podmiotem prowadzącym dwie krakowskie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków, a od września 2018 roku do kwietnia 2019 roku realizuje zadanie publiczne „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3” współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Klub Rodziców z dziećmi do lat 3 działa na terenie XI Dzielnicy Podgórze Duchackie w Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” przy ul. Witosa 39 w Krakowie.

Klub to miejsce przyjazne rodzicom/opiekunom dzieci i osobom oczekującym na potomstwo (zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków), gdzie będą mogli się spotykać, wymieniać doświadczenia, otrzymywać wsparcie, a poprzez udział w różnorodnych warsztatach i spotkaniach ze specjalistami, zdobywać wiedzę, wzmacniać kompetencje rodzicielskie, rozwijać umiejętności dzieci i tworzyć nieformalne grupy wsparcia.

Godziny otwarcia Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3

Poniedziałek 14:00 -19:00

Wtorek – Piątek 9:00 -14:00

Harmonogram zajęć Klubu Rodziców - CZERWIEC 2019 r.

Data

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

3.06

 poniedziałek

14:00 - 17:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

17:00 - 19:00

Spotkanie ze specjalistą

Z cyklu: Jem świadomie Mleko krowie czy roślinne?

 

4.06
wtorek

9:30 -10:30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Sensoplastyka

11.30 - 14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

 

5.06

środa

9.30 - 10.30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Zajęcia umuzykalniające wg Gordona

10.30 – 11.30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Zajęcia umuzykalniające wg Gordona

9:00 - 14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

 

6.06
czwartek

9.30 - 10.30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Pilates dla mam z dziećmi

9.00 - 14.00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

 

7.06
piątek

9:30 - 12:30

Spotkanie ze specjalistą

Spotkanie z optometrystą – Badanie wzroku pod kątem zeza i niedowidzenia cz.2

9.00 – 9:30

12.30 - 14.00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

10.06
poniedziałek

14:00 – 16:00

18.00 – 19.00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

16:00 – 18:00

Spotkanie ze specjalistą

Chustonoszenie: Kangurek

11.06
wtorek

9:30 - 10:30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Sensoplastyka

11.30 - 14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

 

12.06
środa

9:30 - 10:30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Zajęcia umuzykalniające wg Gordona

10.30 – 11.30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Zajęcia umuzykalniające wg Gordona

9:00 - 14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

13.06

czwartek

11:00 - 12:00

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Twórczy maluch– zajęcia dla dzieci 2-3 lat

9:00 – 11.00

12:00 -14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

14.06
piątek

9.30 -10.30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Pilates dla mam z dziećmi

9:00 - 14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

17.06 poniedziałek

14:00 – 17:00

18.30 – 19.00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

17:00 – 18:30

Spotkanie ze specjalistą

Jak budować relacje w rodzeństwie? cz.2

18.06
wtorek

9:30 - 10:30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Sensoplastyka

11.30 - 14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

19.06
środa

9:30 - 10:30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Zajęcia umuzykalniające wg Gordona

10.30 – 11.30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Zajęcia umuzykalniające wg Gordona

9:00 - 14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

20.06

czwartek

KLUB NIECZYNNY

21.06
piątek

10.00 - 11.30

Spotkanie ze specjalistą

Z cyklu Wiosna z Montessori: Montessori dla dzieci od 0-3

9.00 – 10.00

11.30 – 14.00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

 

22.06

sobota

10.00 – 11.00

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Zajęcia twórcze z TATĄ

9.00 – 10.00

11.00 – 14.00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

 

24.06

poniedziałek

14.00 – 16.00

17.00 – 19.00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

16.00 – 17.00

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Muzyka i ja - zajęcia muzyczne dla dzieci

25.06
wtorek

9:30 - 10:30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Sensoplastyka

11.30 - 14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

 

26.06
środa

9.30 – 10.30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Zajęcia umuzykalniające wg Gordona

10.30 – 11.30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Zajęcia umuzykalniające wg Gordona

9.00 - 14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

27.06

 czwartek

9:30 – 10:30

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Pilates dla mam z dziećmi

9:00 – 14:00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

 

28.06

piątek

10.00 – 12.00

Warsztaty/zajęcia tematyczne

Warsztaty szycia – zabawka sensoryczna

9.00 – 10.00

12.00 – 14.00

Inne

Czas dla dzieci i rodziców

 

OPIS ZAJĘĆ

Z cyklu Jem świadomie: Mleko krowie czy roślinne?

Spotkanie poprowadzi Dominika Sikora - żona, mama, pasjontka zdrowego żywienia, która chce pokazać, że świadomy wybór tego czym karmimy nasze ciała ma ogromne znaczenie.

Spotkanie z optometrystą – Badanie wzroku pod kątem zeza i niedowidzenia u dzieci cz.2

Jest to kontynuacja spotkania z marca 2019 r kiedy to przedstawiona została uczestnikom wiedza nt. przyczyn, objawów i leczenia niedowidzenia u dzieci, rodzajów  zeza. Zostały zaprezentowane testy do badania ostrości wzroku u dzieci od 1 mc życia do 3 lat. Na proponowanym spotkaniu zostaną przeprowadzone badania dzieci pod kątem w/w chorób oczu. Pamietajmy, że dziecko samo nie zgłosi problemu, a leczenie niedowidzenia powinno zakończyć się przed rozpoczęciem szkoły.

Chustonoszenie: kangurek

Spotkanie poprowadzą ChustOla i Przytulajka - Doradczynie Chustowe Clauwi

Twórczy maluch

Zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku 2-3 lat, podczas których dzieci będą miały swobodę w swej twórczości, a jednocześnie będą mieć kontakt z różnymi materiałami, fakturami, farbami. Malować palcami... któż by nie chciał...

Jak budować relacje w rodzeństwie? cz.2

Jest to warsztat dla rodziców rodzeństwa, podczas którego wykorzystując narzędzia Pozytywnej Dyscypilny oraz Szkoły dla Rodziców będzie można dowiedzieć się (doświadczyć): jak budować wzajemne relacje pomiędzy dziećmi, bez rywalizacji i ostrych konfliktów oraz jak działać i jak wspierać dzieci, aby chciały ze sobą wspólpracować.

Spotkanie z cyklu Wiosna z Montessori: nt.  Montessori dla dzieci od 0-3

Jest to ostatnie z trzech spotkań (kwiecień/maj/czerwiec) pod hasłem "Wiosna z Montessori”. Spotkanie poprowadzi Weronika Styrna - żona, mama dwójki chłopców, nauczyciel oligofrenopedagog i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, miłośniczka podróży i hasła"Carpe diem". Z metodą M.Montessori ma do czynienia nie tylko w pracy zawodowej, ale przemyca jej elementy w domu i w życiu swojej rodziny.

Zajęcia twórcze z Tatą

Zapraszamy do spędzenia wspólnie na zajęciach z dzieckiem wszystkich Tatusiów dla wzmacniania więzi i relacji oraz dla miło przeżytych chwil.

Muzyka i ja

Zajęcia umuzykalniające przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 3 lat, w których biorą udział wraz z rodzicami. Bawimy się, gramy na instrumentach, śpiewamy, tańczymy. Uczymy się jak reagować na zmiany w muzyce takie jak tempo, dynamika czy nastrój. Przy okazji zabawy poznajemy podstawowe struktury melodyczne, rytmiczne i harmoniczne.

Warsztaty z szycia

Podczas naszych warsztatów uszyjemy sensorycznego słonia . Niewątpliwie słonik kojarzy nam się ze szczęściem. My dodatkowo będziemy mogli doświadczać naszego dzieła wszystkimi zmysłami: słoń zagrzechocze, zaszeleści i zaimponuje swoimi pięknymi kolorami.

Adres:
ul. Witosa 39, 30-612 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA KACZOR
Podmiot publikujący: KKR