Centrum Kultury Podgórza

Centrum Kultury Podgórza
Fot. Centrum Kultury Podgórza

Dom Kultury "Podgórze" działa od ponad trzydziestu lat na terenie Podgórza i Krakowa, a jego dorobek to: tysiące zrealizowanych imprez, projektów interdyscyplinarnych, wielotysięczna rzesza odbiorców zajęć stałych w każdej grupie wiekowej.

Dom Kultury „Podgórze” ze względu na liczbę placówek, obejmuje swoim zasięgiem całą prawobrzeżną część miasta, a swoją podstawową działalność kieruje do blisko jednej trzeciej mieszkańców Krakowa. Jednostki organizacyjne Domu Kultury „Podgórze” znajdują się na obszarze 6 dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa. Są to tereny dzielnicy XIII- Stare Podgórze oraz Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII.

Dom Kultury „Podgórze” prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury. Podstawowe zadania Domu Kultury „Podgórze” to: edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, udostępnianie i tworzenie dóbr kultury, stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, promocja talentów w różnych dziedzinach sztuki, rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań artystycznych osób w różnych grupach wiekowych odbiorców.

 

HARMONOGRAM KLUBU RODZICÓW

Luty 2018 r.

02, 09.02 (piątek)

  • godz. 09.30 – I grupa dzieci  do 2 lat
  • godz. 10.30 – II grupa dzieci powyżej 2,5 lat
  • godz. 11.30 – III grupa dzieci  do 2 lat

Zajęcia animacyjne, ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami, prowadzenie: Magdalena Szwarcbach

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków i  nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój.

07, 28.02 (środa)

  • godz.  09.30 – I grupa dzieci  do 2 lat
  • godz. 10.30 – II grupa dzieci powyżej 2,5 lat
  • godz. 11.30 – III grupa dzieci  do 2 lat

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona, prowadzący Monika Madej

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii prof. Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji Umuzykalnienie tą metodą stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.

27.02 (wtorek)  godz. 09.30

Seminarium inspirujące dla rodziców „Jestem ok taki, jaki jestem” o budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka, prowadzenie: Agnieszka Barber, trenerka Familylab

Zapraszamy rodziców i opiekunów zainteresowanych budowaniem relacji opartej na wzajemnym szacunku na seminarium inspirujące „Jestem Ok taki, jaki jestem - jak dzieci rozwijają poczucie własnej wartości”. Spotkanie to jest wprowadzeniem do zagadnienia poczucia własnej wartości. Podczas tego seminarium będziemy rozmawiać o tym, czym jest poczucie własnej wartości, jak je wspierać i czym się różni od pewności siebie. Przyjrzymy się temu, co wspiera, a co hamuje rozwój poczucia własnej wartości u dziecka. Zastanowimy się nad tym, jakie znaczenie dla rodzica ma uświadomienie sobie, czym jest poczucie własnej wartości u dziecka.

 

Na wszystkie zajęcia w Klubie Rodziców obowiązuje bilet wstępu w cenie 1 zł dla osób dorosłych.

Dla posiadaczy Karty Klubu Rodziców wstęp bezpłatny

 

Kontakt:

Centrum Kultury Podgórza

30-510 Kraków

ul. Sokolska 13

tel. 12-65636-70, 509-297-914

www.ckpodgorza.pl

Adres:
ul.Sokolska 13, Kraków
mapa
Tagi: dzieci, rodzina

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR