Klub Zakole - Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta

 Klub Zakole - Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
Fot. Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta

Harmonogram

Marzec 2019

W ramach Klubu Rodziców w lutym planowane są następujące bloki tematyczne zajęć:

WARSZTATY MAMY I TATY

Wspólne wykonywanie ćwiczeń i czynności prezentowanych przez instruktora w formie luźnych zajęć integracyjnych w sali oraz w plenerze, w ramach których przeprowadzony  zostanie szereg tematycznych warsztatów oraz cyklicznych imprez plenerowych i klubowych
o charakterze edukacyjnym i okolicznościowym.

  • PAPIEROWE BUKIETY DLA KAŻDEJ KOBIETY

Warsztaty wytwarzania kwiatów z bibuły przez dzieci dla swoich mam, babć i cioć połączone z degustacją kruchych babeczek i ozdabianych przez dzieci.

Termin: 7 marca (czwartek), godz. 16.00-17.30

  • POŻEGNANIE ZIMY, DO WIDZENIA PANNO MARZANNO

Barwny korowód rodziców i dzieci z kołatkami i śpiewem na Błoniach Kantorowickich połączony z ogniskiem i paleniem Marzanny.

Termin: 21 marca (czwartek), godz. 16.00-17.30

 

AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA

Spotkania odbywać się będą w formie prelekcji i wykładów specjalistów na tematy związane z rodzicielstwem, problemami mu towarzyszącymi, zdrowiem, rozwojem, edukacją i profilaktyką. Realizowane  będą  w luźnej formie: dialogu, pytań i odpowiedzi, w sali zabaw lub widowiskowej z udziałem animatora który zajmuje się w tym czasie dziećmi będącymi równocześnie pod okiem rodziców. Podczas realizacji bloku tematycznego używane będą pomoce naukowe i fantomy oraz  innych przyrządy naukowych.

  • Warsztaty ze specjalistą - PEDAGOGIEM PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM. Poruszana na nich będzie tematyka badania dojrzałości przedszkolnej i szkolnej oraz problemów wychowawczych.

Termin: 12 marca (wtorek), godz. 16.00-17.30

  • Spotkanie z alergologiem dziecięcym  na temat alergii pokarmowych i uczuleń u dzieci.

Termin: 28 marca (czwartek), godz.16.00-17.30

 

ZABAWY INTEGRACYJNE W KOLE

Zajęcia muzyczno-ruchowe (ze śpiewem) w których biorą udział rodzice i dzieci.

Termin: 5, 19 marca (wtorek), godz. 16.00-17.30

oraz

SALA DOBREJ ZABAWY

Swobodne zabawy dzieci pod opieką rodziców (spotkanie w luźnej atmosferze, możliwość rozmowy i integracji z innymi dziećmi i rodzicami)

Termin: 14 marca (czwartek), godz. 16-17.30

Wolna zabawa dzieci pluszowymi zabawkami na poduszkach, połączona z czytaniem bajek,  baśni i wierszy z odpowiednią intonacją, morałem oraz rozmową po przeczytaniu Bajki na poduszkach.

Termin: 26 marca (wtorek), godz. 16-17.30

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Klubie Zakole - ul. Zakole 31.

Zajęcia odbywają się w ramach programu UMK Klub Rodziców.

Koszt poszczególnych zajęć: 1 zł/osoba dorosła.

 

KONTAKT:

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta Klub Zakole

ul. Zakole 31

tel. 517 293 030

e-mail: zakole@krakownh.pl

Adres:
ul. Zakole 31, 31-763 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR