Klub Zakole - Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta

 Klub Zakole - Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
Fot. Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta

Harmonogram

Luty 2019

W ramach Klubu Rodziców w lutym planowane są następujące bloki tematyczne zajęć:

1. WARSZTATY MAMY I TATY

Wspólne wykonywanie ćwiczeń i czynności prezentowanych przez instruktora w formie luźnych zajęć integracyjnych w sali oraz w plenerze, w ramach których przeprowadzony  zostanie szereg tematycznych warsztatów oraz cyklicznych imprez plenerowych i klubowych
o charakterze edukacyjnym i okolicznościowym.

  • Zajęcia z RATOWNIKIEM  MEDYCZNYM

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla rodziców oraz ich dzieci, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, prezentacja multimedialna podstawowego wyposażenia ambulansu reanimacyjnego

Termin: 7 lutego 2019, godz. 16.00-17.30

 

2. AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA

Spotkania odbywać się będą w formie prelekcji i wykładów specjalistów na tematy związane z rodzicielstwem, problemami mu towarzyszącymi, zdrowiem, rozwojem, edukacją i profilaktyką. Realizowane  będą  w luźnej formie: dialogu, pytań i odpowiedzi, w sali zabaw lub widowiskowej z udziałem animatora który zajmuje się w tym czasie dziećmi będącymi równocześnie pod okiem rodziców. Podczas realizacji bloku tematycznego używane będą pomoce naukowe i fantomy oraz  innych przyrządy naukowych.

  • Spotkanie ze specjalistą - PSYCHOLOGIEM DZIECIĘCYM

Problemy wychowawcze wieku przedszkolnego i szkolnego, stres szkolny, dojrzałość emocjonalna, integracja z rówieśnikami, nadpobudliwość (ADHD).

Dzieci w tym czasie słuchają bajek czytanych przez animatora w bloku BAJKI NA PODUSZKACH

Termin: 21 lutego (czwartek), godz.16.00-17.30

 

3. ZABAWY INTEGRACYJNE W KOLE

Zajęcia muzyczno-ruchowe (ze śpiewem) w których biorą udział rodzice i dzieci.

Termin: 14, 28 lutego (czwartek), godz. 16.00-17.30

 

4. SALA DOBREJ ZABAWY

Swobodne zabawy dzieci pod opieką rodziców (spotkanie w luźnej atmosferze, możliwość rozmowy i integracji z innymi dziećmi i rodzicami)

Termin: 5, 12, 19, 26 lutego (wtorek), godz. 16-17.30

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Klubie Zakole - ul. Zakole 31.

Zajęcia odbywają się w ramach programu UMK Klub Rodziców.

Koszt poszczególnych zajęć: 1 zł/osoba dorosła.

 

KONTAKT:

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta Klub Zakole

ul. Zakole 31

tel. 517 293 030

e-mail: zakole@krakownh.pl

Adres:
ul. Zakole 31, 31-763 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR