Klub Aleksandry - Centrum Kultury Podgórza

Klub Aleksandry - Centrum Kultury Podgórza
Fot. Centrum Kultury Podgórza

HARMONOGRAM KLUBU RODZICÓW

Styczeń 2019 r.

  • 07.10.28, 31.01 (poniedziałek i czwartek), godz. 9:30, 10:30

Zajęcia animacyjne; prowadzenie: Agnieszka Farat

Spotkania mają na celu wszechstronny psychofizyczny rozwój małego dziecka - rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, a także jego wyobraźni, wrażliwości i aktywności twórczej. Dzieci oraz ich opiekunowie wezmą udział w zajęciach plastycznych z użyciem masy solnej, plasteliny, farb oraz wielu innych materiałów, zajęciach integracyjnych przy muzyce z użyciem chusty animacyjnej oraz zajęciach tanecznych.

  • 09.30.01  (środa), godz. 10:00, 11:00         

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające; prowadzenie: Irina Utienkowa-Szałapak

Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Głównym ich celem jest rozwój zdolności muzycznych oraz kształtowanie języka muzycznego przy jednoczesnym wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę – improwizować ją – głównie za pomocą swego głosu. Uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, wyczulają się na rytm.

  • 12.01 (sobota), godz. 10.00

Warsztaty multisensoryczne; prowadzenie: Justyna Kryjak

Warsztaty rozbudzają ciekawość świata oraz  kreatywność u dzieci. Są wspaniałym narzędziem do wspomagania rozwoju motorycznego dzieci na różnych etapach życia. Ich celem jest umożliwienie dzieciom doświadczania świata wszystkimi zmysłami. Zajęcia pozwalają na swobodną ekspresję, twórcze myślenie oraz wspaniałą zabawę.

  • 29.01 (wtorek), godz. 10.00

Prelekcja z zakresu logopedii;  prowadzenie: Magdalena Skibińska

Prelekcja wprowadzająca w zagadnienia zawiązane z mową i zagrożeniami.

 

Na wszystkie zajęcia obowiązuje bilet wstępu w cenie 1 zł od osoby dorosłej. Dla posiadaczy Karty Klubu Rodzica wstęp bezpłatny.

 

KONTAKT:

Klub Aleksandry - Centrum Kultury Podgórza

adres: ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków

telefon: 514 156 910

e-mail: aleksandry@ckpodgorza.pl

Adres:
ul. Aleksandry 1, Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR