Klub Rybitwy - Centrum Kultury Podgórza

Klub Rybitwy - Centrum Kultury Podgórza
Fot. Centrum Kultury Podgórza

HARMONOGRAM KLUBU RODZICÓW

Styczeń 2019

  • 07, 28.01 (poniedziałki) godz. 9.30     

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 3 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona, prowadzenie: Monika Madej

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii prof. Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji. Umuzykalnienie tą metodą stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.

  • 29.01 (wtorek) godz. 15 30    

Zajęcia sensoryczne – ogólnorozwojowe; prowadzenie: Magdalena Skibińska

Zajęcia wspierające rozwój zmysłów, wspomagające budowanie świadomości ciała i przestrzeni, dbające o usprawnianie małej motoryki, wpływające wspomagająco na rozwój mowy, wspierające rozwój poznawczy. Podczas zajęć wykorzystywane są wyłącznie materiały pochodzenia naturalnego.

  • 29.01 (wtorek) godz. 16 30

Warsztaty logopedyczne – stymulujące rozwój mowy; prowadzenie: Magdalena Skibińska                                               

Warsztaty prowadzone z logopedą dla dzieci i ich opiekunów/rodziców mające na celu wspomaganie naturalnego procesu nabywania mowy poprzez:

  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
  • ćwiczenia utrwalające prawidłowy tor oddechowy,
  • ćwiczenia wspomagające prawidłową artykulację oraz rozwijające mowę
  • ćwiczenia logorytmiczne.          

 

  • 29.01 (wtorek) godz. 10 30    

„Kolorowe warsztaty migania dla dzieci” - zajęcia ogólnorozwojowe; prowadzenie Joanna Augustyniak

Podczas warsztatów poznajemy wybrane znaki Polskiego Języka Migowego, które wplatane są w starannie dobrane zabawy, piosenki i wiersze. W poznawaniu niewerbalnej komunikacji pomagają nam barwy, plansze z obrazkami pacynki i prezentacje. Poprzez wykorzystanie elementów komunikacji niewerbalnej w połączeniu z barwami rozwijamy zmysły dzieci, ich mowę ciała oraz koordynację ruchową. Barwne elementy warsztatów sprzyjają zapamiętywaniu znaków oraz pobudzają kreatywność i twórczą fantazję dziecka.

Zajęcia dla dzieci od 0 do 3 roku życia

Na wszystkie zajęcia obowiązuje bilet wstępu w cenie 1 zł od osoby dorosłej. Dla posiadaczy Karty Klubu Rodziców wstęp bezpłatny.

 

Dla posiadaczy Karty Klubu Rodziców wstęp bezpłatny

Na wszystkie zajęcia obowiązuje bilet wstępu w cenie 1 zł dla osób dorosłych.

 

KONTAKT:

Klub Rybitwy

ul. Rybitwy 61

tel. 12 653-11-31, 519 309 347

e-mail: rybitwy@ckpodgorza.pl

Adres:
ul. Rybitwy 61, 30-722 Kraków
Tagi: dzieci, rodzina

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR