Klub Rybitwy - Centrum Kultury Podgórza

Klub Rybitwy - Centrum Kultury Podgórza
Fot. Centrum Kultury Podgórza

HARMONOGRAM KLUBU RODZICÓW

Czerwiec 2018 r.

  • 04, 11, 18, 25.06 (poniedziałki) godz. 11.45      

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 3 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiegoprofesora E.E. Gordona, prowadzenie: Monika Madej

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii prof. Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji. Umuzykalnienie tą metodą stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.

  • 12. 06 (wtorek) godz.  16 00    

„Zajęcia   Sensoryczne”

Zajęcia sensoryczne to zajęcia wspierające rozwój dzieci i niemowląt. Są to zajęcia stymulujące zmysły dziecka, a także budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni oraz rozwój mowy. Dziecko ma szansę również rozwijać małą i dużą motorykę. Poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

  • 19. 06 (wtorek) godz.  10 30    

 „Kolorowe warsztaty migania dla dzieci” - zajęcia ogólnorozwojowe; prowadzenie Joanna Augustyniak

Podczas warsztatów poznajemy wybrane znaki Polskiego Języka Migowego, które wplatane są w starannie dobrane zabawy, piosenki i wiersze. W poznawaniu niewerbalnej komunikacji pomagają nam barwy, plansze z obrazkami, pacynki i prezentacje. Poprzez wykorzystanie elementów komunikacji niewerbalnej w połączeniu z barwami rozwijamy zmysły dzieci, ich mowę ciała oraz koordynację ruchową. Barwne elementy warsztatów sprzyjają zapamiętywaniu znaków oraz pobudzają kreatywność i twórczą fantazję dziecka.

  •  07, 14,  21, 28.06 (czwartki) godz. 16 00

Zajęcia animacyjne,  ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami;  prowadzenie: Anita Kostana

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków i  nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój

 

Dla posiadaczy Karty Klubu Rodziców wstęp bezpłatny

Na wszystkie zajęcia obowiązuje bilet wstępu w cenie 1 zł dla osób dorosłych.

 

KONTAKT:

Klub Rybitwy

ul. Rybitwy 61

tel. 12 653-11-31, 519 309 347

e-mail: rybitwy@ckpodgorza.pl

Adres:
ul. Rybitwy 61, 30-722 Kraków
mapa
Tagi: dzieci, rodzina

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR