Klub Rybitwy - Centrum Kultury Podgórza

Klub Rybitwy - Centrum Kultury Podgórza
Fot. Centrum Kultury Podgórza

HARMONOGRAM KLUBU RODZICÓW

Marzec 2019

  • 04, 11, 18,  25.03 (poniedziałki) godz. 9.30      

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 3 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona, prowadzenie: Monika Madej

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii prof. Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji. Umuzykalnienie tą metodą stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.

  • 05, 19.03 (wtorek) godz. 15 30; 12, 03 (wtorek) godz. 16 30

Warsztaty logopedyczne – stymulujące rozwój mowy; prowadzenie: Magdalena Skibińska                                   

Warsztaty prowadzone z logopedą dla dzieci i ich opiekunów/rodziców mające na celu wspomaganie naturalnego procesu nabywania mowy poprzez:

  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
  • ćwiczenia utrwalające prawidłowy tor oddechowy,
  • ćwiczenia wspomagające prawidłową artykulację oraz rozwijające mowę,
  • ćwiczenia logorytmiczne.               

 

  • 08.03 (piątek) godz. 10.15

Multisensoryczne warsztaty podróżnicze ,,Kraj wschodzącego słońca - Japonia”

W czasie warsztatów dzieci poznają świat wszystkimi zmysłami podczas wspaniałej zabawy. Będą poznawać kulturę, różne zjawiska, zwyczaje i obyczaje danego kraju. Na zajęciach będą prezentowane rekwizyty, które zostały przywiezione osobiście, oraz opowieści fascynujących przygód.  Zajęcia dla dzieci 3 letnich.

  • 14.03 (czwartek) godz. 10 30    

„Kolorowe warsztaty migania dla dzieci” – zajęcia ogólnorozwojowe; prowadzenie: Joanna Augustyniak

Podczas warsztatów poznajemy wybrane znaki Polskiego Języka Migowego, które wplatane są w starannie dobrane zabawy, piosenki i wiersze. W poznawaniu niewerbalnej komunikacji pomagają nam barwy, plansze z obrazkami pacynki i prezentacje. Poprzez wykorzystanie elementów komunikacji niewerbalnej w połączeniu z barwami rozwijamy zmysły dzieci, ich mowę ciała oraz koordynację ruchową. Barwne elementy warsztatów sprzyjają zapamiętywaniu znaków oraz pobudzają kreatywność i twórczą fantazję dziecka.

Zajęcia dla dzieci od 0 do 3 roku życia.

  • 26.03 (wtorek) godz. 16.30    

Zajęcia sensoryczne – ogólnorozwojowe

Zajęcia wspierające rozwój zmysłów, wspomagające budowanie świadomości ciała i przestrzeni, dbające o usprawnianie małej motoryki, wpływające wspomagająco na rozwój mowy, wspierające rozwój poznawczy, podczas zajęć wykorzystywane są wyłącznie materiały pochodzenia naturalnego.

 

Dla posiadaczy Karty Klubu Rodziców wstęp bezpłatny

Na wszystkie zajęcia obowiązuje bilet wstępu w cenie 1 zł dla osób dorosłych.

 

KONTAKT:

Klub Rybitwy

ul. Rybitwy 61

tel. 12 653-11-31, 519 309 347

e-mail: rybitwy@ckpodgorza.pl

Adres:
ul. Rybitwy 61, 30-722 Kraków
Tagi: dzieci, rodzina

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR