Dom Kultury Podgórze

Adres:
ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków

Dom Kultury "Podgórze" działa od ponad trzydziestu lat na terenie Podgórza i Krakowa, a jego dorobek to: tysiące zrealizowanych imprez, projektów interdyscyplinarnych, wielotysięczna rzesza odbiorców zajęć stałych w każdej grupie wiekowej.

Dom Kultury „Podgórze” ze względu na liczbę placówek, obejmuje swoim zasięgiem całą prawobrzeżną część miasta, a swoją podstawową działalność kieruje do blisko jednej trzeciej mieszkańców Krakowa. Jednostki organizacyjne Domu Kultury „Podgórze” znajdują się na obszarze 6 dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa. Są to tereny dzielnicy XIII- Stare Podgórze oraz Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII.

Dom Kultury „Podgórze” prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury. Podstawowe zadania Domu Kultury „Podgórze” to: edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, udostępnianie i tworzenie dóbr kultury, stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, promocja talentów w różnych dziedzinach sztuki, rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań artystycznych osób w różnych grupach wiekowych odbiorców.

 

HARMONOGRAM KLUBU RODZICÓW

Grudzień 2016 r.

02.12. (piątek) w godzinach:

 • 9,30 - 10,15   dzieci  do 2 lat  - I grupa
 • 10,30 - 11,15   dzieci  do 2 lat -  II grupa
 • 11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2 lat 

Zajęcia animacyjne,  ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami  (prowadzący  Anika Sztaba)

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków i  nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój

07.12. (środa) w godzinach:    

 • 9,30 - 10,15  dzieci  do 2 lat  - I grupa
 • 10,30 - 11,15   dzieci  do 2 lat -  II grupa
 • 11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2 lat 

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona (prowadzący Monika Madej )

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji Umuzykalnienie metodą Gordona  stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania

09.12.( piątek ) w godzinach:       

 • 9,30 - 10,15   dzieci  do 2 lat  - I grupa
 • 10,30 - 11,15   dzieci  do 2 lat -  II grupa
 • 11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2 lat 

Zajęcia z arteterapii (prowadzący Mira Marcinów – doktor psychologii)

Warsztat wykorzystujący różne modalności sztuki w celu osiągnięcia emocjonalnej, poznawczej i społecznej integracji jednostki. Zastosowane zostaną elementy m.in. muzykoterapii (terapii przez muzykę: śpiew, gra na instrumentach, komunikacja za pomocą dźwięków), psychodrama (terapeutyczne wykorzystanie teatru), terapia przez sztuki plastyczne (wspólne malowanie, lepienie, wycinanie), biblioterapia (np.pisanie listów do dziecka przez opiekunów i rodziców oczekujących dziecka). Bogaty program zajęć dostosowany do odmiennych potrzeb rodziców i dzieci w różnym wieku.

14.12.(środa) w godzinach:        

 • 9,30 - 10,15   dzieci  do 2 lat  - I grupa
 • 10,30 - 11,15   dzieci  do 2 lat -  II grupa
 • 11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2 lat

"Kolorowe warsztaty migania" (prowadzący Joanna Agustyniak) - zajęcia ogólnorozwojowe oparte na metodzie Sing2Baby .Ta innowacyjna metoda polega na łączeniu nauki mówienia z wizualna prezentacja znaków. Poprzez wykorzystanie elementów komunikacji niewerbalnej w połączeniu z barwami rozwijamy zmysły dzieci ,ich mowę ciała oraz koordynację ruchową. Barwne elementy warsztatów sprzyjają zapamiętywaniu znaków oraz pobudzają kreatywność i twórczą pasję pomaga im w późniejszej edukacji Umuzykalnienie metodą Gordona  stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania Gordona  stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania

16.12. (piątek) w godzinach:

9,30 - 10,15  dzieci  do 2 lat  - I grupa

10,30 - 11,15   dzieci  do 2 lat -  II grupa

11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2 lat 

Zajęcia animacyjne, ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami  (prowadzący  Anika Sztaba)

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków i  nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój.

21.12.( środa) w godzinach:        

9,30 - 10,15   dzieci  do 2 lat  - I grupa

10,30 - 11,15   dzieci  do 2 lat -  II grupa

11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2 lat 

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona (prowadzący Monika Madej).

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji Umuzykalnienie metodą Gordona  stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania

23.12. (piątek ) w godzinach:    

9,30 - 10,15  dzieci  do 2 lat  - I grupa

10,30 - 11,15   dzieci  do 2 lat -  II grupa

11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2 lat 

Zajęcia animacyjne,  ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami  (prowadzący Anika Sztaba)

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków i  nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój.

28.12.( środa) w godzinach:     

9,30 - 10,15  dzieci  do 2 lat  - I grupa

10,30 - 11,15   dzieci  do 2 lat -  II grupa

11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2 lat 

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona (prowadzący Monika Madej )

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji Umuzykalnienie metodą Gordona  stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania

30.12.( piątek) w godzinach:        

9,30 - 10,15   dzieci  do 2 lat  - I grupa

10,30 - 11,15   dzieci  do 2 lat -  II grupa

11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2 lat 

Zajęcia animacyjne,  ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami  (prowadzący Anika Sztaba)

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków i  nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój.

Data: 2016-12-22 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń - Administrator techniczny
Podmiot publikujący: Marcin Luboń - Administrator techniczny
Tagi: dzieci, rodzina
 • Wyślij znajomemu
 • Dodaj do ulubionych