Komunikat archiwalny

Mój ulubiony bohater literacki - konkurs Wydziału Spraw Społecznych

27 maja 2018 r. (niedziela) podczas Święta Rodziny Krakowskiej w namiocie Wydziału Spraw Społecznych w godzinach od 12.00 do 17.00 odbywać się będzie konkurs plastyczny pn. Mój ulubiony bohater literacki

Mój ulubiony bohater literacki - konkurs Wydziału Spraw Społecznych
Fot. pixabay

ORGANIZATOR

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

UCZESTNICY

Dzieci w wieku do 15 roku życia zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

OPIS

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie samodzielnie narysować kredkami pracę plastyczną w formacie A4, pt. „Mój ulubiony bohater literacki”

CELE

Jak powszechnie wiadomo, czytanie przynosi wiele korzyści: wzbogaca słownictwo, pogłębia wiedzę, porusza wyobraźnię, wspomaga koncentrację i poprawia pamięć, a nawet rozwija empatię. Powodów, dla których warto czytać jest tyle, ile dobrych książek.

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa: rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych oraz rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności wśród dzieci i młodzieży.

TERMINY

Konkurs będzie odbywał się wyłącznie w dniu 27 maja 2018 roku podczas Święta Rodziny Krakowskiej w namiocie Wydziału Spraw Społecznych usytuowanym w strefie Rodziny.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.kkr.krakow.pl  do dnia 4 czerwca 2018 r.

Laureaci o wynikach zostanę poinformowani także telefonicznie.

JURY

Prace plastyczne będzie oceniała komisja konkursowa.

NAGRODY

Przyznawane będą w dwóch grupach wiekowych.

1) Pierwsza grupa: dzieci w wieku do  10 roku życia  

2) druga grupa: dzieci w wieku od 11 do 15 lat

I miejsce – bony do księgarni Tak Czytam-Tanie atrakcyjne książki + zestaw materiałów plastycznych

II miejsce- bony do księgarni Tak Czytam-Tanie atrakcyjne książki + zestaw materiałów plastycznych

III miejsce- bony do księgarni Tak Czytam-Tanie atrakcyjne książki +zestaw materiałów plastycznych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa .Oznacza to wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego prac w mediach, druku, publikowanie ich w Internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem imienia i wieku autora pracy. Wydział Spraw Społecznych oświadcza, że nadesłane dane będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu.

Praca konkursowa musi zawierać dane autora, jego wiek oraz numer telefonu.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy