Komunikat archiwalny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym Ja i mój zwierzak

21 maja 2017 r. (niedziela) podczas Święta Rodziny Krakowskiej w namiocie Wydziału Spraw Społecznych w godzinach od 12.00 do 15.00 odbywać się będzie konkurs plastyczny pn. „Ja i mój zwierzak”.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym Ja i mój zwierzak
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

ORGANIZATOR

Referat Spraw Społecznych Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

UCZESTNICY

Dzieci w wieku do lat 12 zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

OPIS

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie narysować kredkami pracę plastyczną w formacie A4, pt. „Ja i mój zwierzak”

CELE

Uwrażliwienie dzieci na los zwierząt oraz zmotywowanie ich do aktywnej opieki nad zwierzakami domowymi.

TERMINY

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.kkr.krakow.pl  do dnia 31 maja 2017 r.

Laureaci o wynikach zostanę poinformowani także telefonicznie.

JURY

Prace plastyczne będzie oceniała komisja konkursowa.

NAGRODY

I miejsce - zestaw materiałów plastycznych o wartości 200 zł

II miejsce- zestaw materiałów plastycznych o wartości 150 zł

III miejsce- zestaw materiałów plastycznych o wartości 100 zł

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa .Oznacza to wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego prac w mediach, druku, publikowanie ich w Internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Wydział Spraw Społecznych oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu .

Praca konkursowa musi zawierać dane autora wraz numerem telefonu.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy
Newsletter
Zapisz się