Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera rodziny z dziećmi

Szczegółowe informacje na temat oferowanych form wsparcia można uzyskać w punkcie informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 lub pod numerem telefonu 12 616 54 08.

Wszystkie pytania i wnioski należy także kierować do Filii MOPS w Krakowie, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Swoją Filię znajdziesz korzystając z internetowej wyszukiwarki

https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

Szczegółowe informacje także na stronie www.mops.krakow.pl

 

 

Adresy Filii MOPS:

Filia nr 1, os. Teatralne 24, 31-946 Kraków, 12 430 45 46

Filia nr 2, ul. Radzikowskiego 39, 31-315 Kraków, 12 636 76 78

Filia nr 3, ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków, 12 257 00 07

Filia nr 4, os. Szkolne 34, 31-978 Kraków, 12 425 75 64

Filia nr 5, ul. Praska 52, 30-322 Kraków, 12 269 05 54

Filia nr 6, ul.  Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, 12 423 23 15

Filia nr 7, ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 Kraków, 12 632 00 22

Filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, 12 659 12 86

Filia nr 9, os. Teatralne 24, 31-946 Kraków, 12 430 45 44

 

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia finansowego, a jesteś:

Osobą samotną, a twój dochód jest niższy niż 776 złotych

Prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe, a wasz dochód nie przekracza 600 złotych na osobę w rodzinie

Możesz otrzymać pomoc w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego

Jeżeli twoje dochody lub twojej rodziny przekraczają ww. kryteria dochodowe:

Możesz ubiegać się o zasiłek celowy specjalny

 

Oferujemy także następujące formy wsparcia:

Pomoc w formie posiłków dla dzieci realizowana w żłobkach, przedszkolach i szkołach

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów: stypendia szkolne, zasiłki szkolne

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością dedykowane są dla rodzin, w których wychowywane jest przynajmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością wymagające specjalistycznego wsparcia. Usługi świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wsparcie przyznawane jest rodzinom bez względu na uzyskiwany przez nie dochód i świadczone nieodpłatnie. Usługa świadczona jest w godzinach 7-19, siedem dni w tygodniu.

Usługa „Pomoc w domu”. Usługa dedykowana jest opiekunom osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzinom, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością. Celem usługi jest wsparcie rodziców i opiekunów w realizacji codziennych obowiązków domowych oraz w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnościami. Realizacja usługi wynika z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Asystent rodziny, który wspiera rodzinę w rozwiązywaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny wspierające, które są formą pomocy skierowaną do rodzin potrzebujących wsparcia
w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem (również w przypadku dzieci z niepełnosprawnością), prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Placówki wsparcia dziennego. W placówkach takich udziela się rodzicom bezpłatnego wsparcia w opiece nad dzieckiem oraz zaspokojeniu jego potrzeb, w tym: bytowych, rozwojowych, emocjonalnych i społecznych. Praca z dzieckiem odbywa się tu we współpracy z rodzinami. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, specjalistycznych i rekreacyjnych. Mają zapewniony posiłek. Placówki funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze. Lista placówek znajduje się pod adresem: www.mops.krakow.pl

Ośrodki poradnictwa i terapii. W placówkach tych można uzyskać specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i terapię. Pomoc jest udzielana bez względu na posiadany dochód. Działania prowadzone przez ośrodki służą przede wszystkim wzmocnieniu samodzielności oraz kompetencji rodzin i osób. Lista placówek znajduje się pod adresem: www.mops.krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2023-01-18
Data aktualizacji: 2023-01-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź