Wakacje z Klubami Rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów do udziału w zajęciach organizowanych przez Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3.

Wakacje z Klubami Rodziców
Fot. Stowarzyszenie Daleko Więcej

W tym roku, z uwagi na przymusową przerwę w stacjonarnej działalności Klubów, od dnia 1 kwietnia Kluby Rodziców w ramach akcji „Żłobki i Kluby Rodziców w sieci@”  przeniosły swoją działalność do sieci. W tym okresie odbyło się blisko 2000 zróżnicowanych zajęć on-line.

Od dnia 15 czerwca Kluby Rodziców wznowiły prowadzenie zajęć stacjonarnych z zachowaniem wymaganych reżimów sanitarnych, tak by były one bezpieczne dla uczestników.

Obecnie działalność Klubów Rodziców w formie stacjonarnej, zgodnie ze zgłaszanymi oczekiwaniami rodziców/opiekunów dzieci, została znacznie zintensyfikowana – we wszystkich Klubach Rodziców prowadzonych przez organizacje pozarządowe zajęcia stacjonarne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, przez minimum 5 godzin dziennie. W miesiącach wakacyjnych działalność stacjonarną i  w formule on-line prowadzi również część Klubów Rodziców prowadzonych przez miejskie jednostki kultury.

Podczas wakacji zajęcia w Klubach Rodziców odbywają się: w lipcu – w 25 Klubach, w sierpniu – w 19 Klubach, zgodnie z poniższą rozpiską:

12333

Zajęcia oferowane przez Kluby Rodziców są przykładem kompleksowej oferty zajęć o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym. Zarówno dzienne, jak i miesięczne harmonogramy spotkań w Klubach dostępne są na stronie Krakowskiej Karty Rodzinnej   kkr.krakow.pl w zakładce Kluby Rodziców.

W celu zachowania reżimów sanitarnych w każdym Klubie wymagane są wcześniejsze zapisy na zajęcia odbywające się stacjonarnie.

Zapraszamy do udziału w zajęciach!

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Madej
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy