Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Centrum Nauczania METIS

Miejsce świadczenia ulgi:
Żabiniec 11 , 31-215 Kraków
Telefon: +48 517696385
Kontakt e-mail:

metis@metis.net.pl

WWW

http://mathriders.pl

Opis:

25% rabatu na roczny kurs matematyki Mathriders dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat.

Odbiorcy: dzieci, uczniowie, studenci, dorośli posiadający Krakowską Kartę Rodzinną
Oferta: dla osób legitymujących się kartą KKR. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

Dane podmiotu świadczącego ulgę

Nazwa: Centrum Nauczania METIS
Adres siedziby: Żabiniec 11 , 31-215 Kraków
Telefon: +48 517696385
Kontakt e-mail:

metis@metis.net.pl

WWW

http://mathriders.pl

Logo: Centrum Nauczania METIS
Opis:

Centrum Nauczania METIS powstało w kwietniu 2010 roku. Celem działania firmy jest wspomaganie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w rozwijaniu ich zdolności matematycznych, stymulowanie ich rozwoju umysłowego a także społecznego. Poprzez zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju (m.in. stosowanie nowej unikatowej metody nauczania, wyposażenie lokalu w niezbędne pomoce dydaktyczne) oraz właściwą motywację chcę osiągnąć podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwoju osobowości dziecka. Prowadzone zajęcia mają pomóc dzieciom dostrzec matematykę w codziennym życiu, pokazać jak bardzo jest ona istotna w wielu sytuacjach. Rozbudzanie zainteresowania przedmiotem – nauka poprzez rozrywkę i zabawę, specjalnie dobrane ćwiczenia, wykorzystujące naturalną ciekawość dzieci i ich różnorodny sposób poznawania świata, spowoduje pozytywne nastawienie do matematyki.
Metoda MathRiders to kontakt z atrakcyjnymi instrumentami dydaktycznymi, obejmującymi zabawy ruchowe, muzykę, piosenki, opowieści i wiele innych form aktywności, dzięki którym dzieci nigdy nie są znużone nauką co wpływa na właściwe nastawienie do uczenia się. Rozwój umysłowy wpłynie nie tylko na lepsze rozumienie matematyki ale także ułatwi zdobywanie wiedzy z innych przedmiotów. Indywidualizacja nauczania dla dzieci starszych pozwala dostosować wiedzę do umiejętności oraz rzeczywistych potrzeb ucznia.
Program MathRiders umożliwia nauczycielom precyzyjne określenie tych obszarów wiedzy, które sprawiają uczniom problemy, a następnie poświęcenie im takiej ilości czasu, jaka jest niezbędna, by dotrzeć do przyczyn trudności i pokonać je – na co nauczyciele w tradycyjnej szkole nie mogą sobie pozwolić z braku czasu. Doświadczenia zdobyte na zajęciach mają przyczynić się do wzrostu poczucia własnej wartości u dziecka, nabrania pewności siebie i wiary we własne możliwości i umiejętności. Przypomnieć tu można słowa A. France'a: „uczyć się dobrze można wtedy, gdy uczysz się spokojnie i czujesz się swobodnie".

Praca z uczniem nabiera dziś coraz większego znaczenia – wraz z postępem naukowym i technicznym zwiększa się zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane kadry naukowe, techniczne i kierownicze. Wynika to ze społecznego zapotrzebowania na coraz wyższą liczbę ludzi uzdolnionych. Dynamika przemian naukowych, technicznych i społeczno-kulturalnych jest bowiem tym intensywniejsza, im większą liczbą ludzi zdolnych, inteligentnych i zaangażowanych dysponuje społeczeństwo. Szczególne potrzeby naszej gospodarki i kultury wymagają, aby nie tylko nie zmarnował się żaden talent, ale by wydobyć cały potencjał twórczy. Ciągle podkreśla się, iż muszą ulegać dalszemu doskonaleniu formy pracy i opieki nad młodzieżą utalentowaną i zdolną. Wymaga to nowych, skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, kształceniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów, wdrażaniu ich do samodzielnej pracy.
Uczenie się matematyki kształtuje umysł, wdraża do logicznego myślenia, tworzy umiejętność zwięzłego formułowania i wdrażania myśli, przyzwyczaja do stosowania racjonalnych metod organizacji pracy własnej i sprawnego działania oraz wyrabia wartościowe cechy charakteru, takie jak: inicjatywa, samodzielność, krytycyzm, systematyczność i dokładność w pracy, wytrwałość w pokonywaniu trudności wyłaniających się podczas dążenia do zamierzonego celu. Z tych powodów kształcenie matematyczne jest ważnym składnikiem kształcenia ogólnego, przygotowującego do czynnego okresu życia, podstawowe elementy wiedzy matematycznej wchodzą w skład wykształcenia współczesnego człowieka.