Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Aktywni na Plus"

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Aktywni na Plus" w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni na Plus”, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego na podstawie projektu nr BO.D8.33/23, jako zadania o charakterze dzielnicowym, a polegającego na organizacji zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych w formie warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych dla dzieci w różnym wieku oraz rodziców. W trakcie realizacji przedmiotowego projektu zostaną też zorganizowane półkolonie, spektakle teatralne oraz inne okolicznościowe imprezy i wydarzenia.

Beneficjentami zadania publicznego mogą być wyłącznie dzieci i rodzice zamieszkujący na terenie Dzielnicy VIII – Dębniki w Gminie Miejskiej Kraków.

Zapraszamy do udziału w konkursie, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Termin realizacji zadania publicznego: 15 kwietnia  2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Termin składania ofert upływa dnia 14 marca 2024 r. o godz. 15.00.

Informacje o konkursie:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, Referacie ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 5B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12/616-51 -25 – w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NGO Generator.

Więcej informacji:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2024-02-21
Data aktualizacji: 2024-02-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź