Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs na fraszkę NIC NAD ZDROWIE

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pn. „Nic nad zdrowie” – konkurs na fraszkę dotyczącą zdrowego odżywiania w ramach akcji „Zdrowe żywienie = mądre myślenie”

Fot. Krakowska Karta Rodzinna

 

Organizator


Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego


Adresat


Uczniowie krakowskich szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych:

 •  Uczniowie klas III-IV
 • Uczniowie klas V-VI
 • Uczniowie klas VII-VIII

Cele konkursu

 

 • Rozwój świadomości zdrowotnej uczniów
 • Popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu i jego wpływie na zdrowie wśród młodych ludzi
 • Pobudzenie twórczej aktywności literackiej w formie krótkiej i dowcipnej wypowiedzi, jaką jest fraszka

Warunki uczestnictwa

 

 • Uczestnicy konkursu przesyłają prace o tematyce zdrowego odżywiania w sformatowane w programie Microsoft Word
 • Fraszka nie może być krótsza niż cztery wersy
 • Przesłane pracę muszą być pracami autorskimi
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej upublicznienie, w celu promocji konkursu (internet, prasa, itp.)
 • Do każdej pracy należy dołączyć zgody rodziców na przetwarzanie danych i publikację prac
 • Pracę przesyła nauczyciel; prace przesłane przez rodzica/ucznia nie będą brane pod uwagę w konkursie
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
 • Każda przesłana praca musi zawierać informacje o jej autorze: imię i nazwisko, szkołę, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy

Terminarz

 • Prace na konkurs należy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 5 listopada 2021r.
 • Adres, na który należy przesyłać prace: konkurs.mdkgal@gmail.com
 • Mail powinien być zatytułowany nazwą konkursu „Nic nad zdrowie”
 •  Wyniki konkursu i termin spotkania laureatów zostaną umieszczone na stronie www.mdkgal.edu.pl

Uwagi ogólne

 

 • W przypadku zmiany formuły konkursu – ze stacjonarnej na online – informacja ukaże się na stronie internetowej MDK – www.mdkgal.edu.pl
 • Decyzja jury konkursu jest ostateczna i niepodważalna
 • Udział w konkursie jest bezpłatny
 • Wernisaż będzie fotografowany
 • Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
 • Sprawy nieujęte w regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie organizator
 • Szczegółowych informacji udziela Marlena Kruk tel. 12 655 07 19 wew. 22
pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2021-10-14
Data aktualizacji: 2021-11-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź