Konkurs „Bezpieczna Rodzina w Sieci” rozstrzygnięty

Konkurs „Bezpieczna Rodzina w Sieci” rozstrzygnięty
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Konkurs  „Bezpieczna Rodzina w Sieci” został rozstrzygnięty.

Zestawy słodkości od Wawel i herbat od TEEKANNE zostaną przekazane pięciorgu oglądającym nasze wydarzenie on-line, którzy najszybciej odgadli i przesłali konkursowe hasło.

Lista zwycięzców i szczegóły rozstrzygnięcia na stronie fb Krakowskiego Generatora Społecznego

 

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy konkursu „Bezpieczna Rodzina w Sieci” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs organizowany jest przez Gminę Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków (dalej „Organizator”).

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

5. W konkursie nie może jednak wziąć udziału osoba pracująca w Gminie Miejskiej Kraków

6. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dn. 14 października 2020 r. o godz. 17:00, a zakończenie 14 października 2020 r. o godz. 19:00.

7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje zapisy Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Prowadzący stream internetowy „Bezpieczna Rodzina w Sieci” w trzech, różnych miejscach programu poda trzy składowe części hasła. Zadaniem Uczestników jest złożenie hasła w całość i na podany przez Prowadzącego sygnał wysłać jego treść w wiadomości prywatnej na profilu Krakowski Generator Społeczny.

2. O otrzymaniu nagrody decyduje kolejność nadesłanych, prawidłowo podanych haseł. Nagrody otrzyma pierwszych 5 Uczestników Konkursu.

3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie ze zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/kgs.krakow/

4. Organizator przewidział 5 równorzędnych zestawów nagród na które składają się  zestawy słodyczy od firmy Wawel i herbaty firmy Teekanne.

5. Jeden Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) może otrzymać tylko jedną nagrodę (bez względu na liczbę przesłanych odpowiedzi).

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w poście na Facebooku Krakowski Generator Społeczny, wraz z informacją o sposobie odbioru nagrody.

7. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawieni do wymiany nagrody na inną lub do wydania równowartości nagrody w pieniądzu.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy