Komunikat archiwalny

Regulamin konkursu „Rodzinne gotowanie z Karolem Okrasą”

Regulamin konkursu „Rodzinne gotowanie z Karolem Okrasą”
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy konkursu „Rodzinne Gotowanie z Karolem Okrasą” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Gminę Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 5. W konkursie nie może jednak wziąć udziału osoba pracująca w Gminie Miejskiej Kraków
 6. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dn. 15 czerwca 2020 r., a zakończenie 28 czerwca 2020 r. o godz. 23:59.
 7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje zapisy Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestników jest opublikowanie w wydarzeniu na Facebooku „Rodzinne gotowanie z Karolem Okrasą” posta zawierającego następujące informacje:  przepis na potrawę, zdjęcie potrawy, opis dlaczego ta potrawa sprzyja wspólnym rodzinnym spotkaniom. Treść posta (opis + przepis) powinna liczyć maksymalnie 1500 znaków ze spacjami.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie ze zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/kgs.krakow/
 3. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi, zostaną wybrane przez Karola Okrasę oraz przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków nagrodzone 3 posty.
 4. Organizator przewidział 3 zestawy nagród:
  - I miejsce: książka z dedykacją  Karola Okrasy „Jeść zdrowiej warzywa i owoce”, zestaw herbat Teekanne, zestaw podróżny (lunchbox+bidon), pendrive, pluszowa maskotka, słodycze firmy Wawel.
  - II miejsce: książka z dedykacją  Karola Okrasy „Supermocni kontra złodzieje zdrowia”, zestaw herbat Teekanne, zestaw podróżny (lunchbox+bidon), pendrive, słodycze firmy Wawel.
  - III miejsce: książka z dedykacją  Karola Okrasy „Supermocni kontra złodzieje zdrowia”, zestaw herbat Teekanne, zestaw podróżny (lunchbox+bidon), słodycze firmy Wawel, pendrive.
 5. Jeden Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) może otrzymać tylko jedną nagrodę (bez względu na liczbę przesłanych odpowiedzi).
 6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w poście na wydarzeniu na Facebooku „Rodzinne gotowanie z Karolem Okrasą - konkurs” , a następnie poproszeni o przesłanie w wiadomości prywatnej na Facebooku danych do wysyłki nagrody.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawieni do wymiany nagrody na inną lub do wydania równowartości nagrody w pieniądzu.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Gauza
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy