Kraków dołączył do Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie

Podczas pierwszej Europejskiej Konwencji Gmin Przyjaznych Rodzinie, która 19 listopada odbyła się w Brukseli w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Europejskiego Komitetu Regionów, Kraków dołączył do pilotażowego programu Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie.

Kraków dołączył do Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie (ang. European Family Network Municipalities) to nowa inicjatywa promująca lokalne polityki na rzecz rodzin. Misją sieci jest zapewnienie europejskim gminom wsparcia, narzędzi i zasobów w celu rozwijania i ulepszania kultury przyjaznej rodzinie poprzez wspólny proces planowania i samooceny, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. To ważna inicjatywa mająca na celu rozwój i poprawę polityki rodzinnej w Europie.  

W ramach sieci Kraków będzie brał udział w opracowaniu procesu certyfikacji „Gmin Przyjaznych Rodzinie w Europie”. Certyfikat będzie przyznawany gminom mocno zaangażowanym w realizację polityki prorodzinnej. W trakcie certyfikacji weryfikowane będą kryteria takie jak: lokalne zaangażowanie stowarzyszeń rodzinnych, zakres dostępnych świadczeń, specjalnie tworzone struktury gminne wspierające rodziny, realizacja planów i strategii dla rodzin i polityki młodzieżowej, działania informacyjne uwzględniające potrzeby rodzin, polityka mieszkaniowa, troska o otoczenie przyjazne rodzinom oraz oferta przedsięwzięć i imprez skierowanych do rodzin. Kraków i Szczecin to pierwsze duże miasta w Polsce, które zostały zaproszone do udziału w tym przedsięwzięciu i otrzymały dyplomy potwierdzające przynależność do sieci.

W spotkaniu inaugurującym prace Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych wzięli udział Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. – Podczas pierwszej  Europejskiej Konwencji Gmin Przyjaznych Rodzinie przedstawiliśmy kompleksowe działania miasta dedykowane krakowskim rodzinom – począwszy od naszych najmłodszych mieszkańców, przez poszczególne etapy życia, a skończywszy na seniorach. Polityka prorodzinna to bardzo ważna część działalności naszego miasta. W Krakowie realizujemy wiele inicjatyw odpowiadających na potrzeby i oczekiwania rodzin; mamy w tym zakresie duże doświadczenie. Tym bardziej cieszy nas zaproszenie do udziału w pilotażowym programie certyfikacji Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie, w ramach którego w charakterze ekspertów będziemy mogli dzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie realizacji polityki prorodzinnej – mówi Marzena Paszkot.

Pokaż metkę
Autor: kkr
Osoba publikująca: Elżbieta Puszkarz
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy