Informacja dotycząca przedłużania kart KKR

Informacja dotycząca przedłużania kart KKR
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej
w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

ul. Stachowicza 18 I piętro stanowiska nr 8, 9, 10, 11
w godz. 7.40 do 18.00

os. Zgody 2 parter pokój 25 w godz. 7.40 do 15.30.

 

Ponadto przypominamy, że  Krakowska Karta Rodzinna ważna jest przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie lub przedłużenie ważności.

Wniosek o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej może zostać złożony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności karty.

 

WAŻNE

Krakowska Karta Rodzinna ważna jest przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie lub przedłużenie ważności. Oznacza to,  że rodziny, które chcą mieć przedłużoną ważność Karty począwszy od 1 września 2019 r. winny bezwzględnie złożyć wniosek o przedłużenie ważności w sierpniu 2019 r. Z kolei rodziny, które mają ważne Karty np. do dnia 31 stycznia 2020 r. winny złożyć wniosek w styczniu 2020 r., aby przedłużyć ważność Karty począwszy od dnia 1 lutego 2020 r., i tak dalej. Zasada przedłużania ważności Karty jest taka sama dla wszystkich rodzin i terminów jej ważności.  

Reasumując: aby zachować kontynuację ważności Karty wniosek o przedłużenie jej ważności należy złożyć w ostatnim miesiącu ważności Karty.

Do wniosku o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej dołącza się wszystkie Karty, które podlegają przedłużeniu.

Jeżeli członkowi rodziny ma zostać wydany duplikat Karty, wnioskodawca winien mieć ze sobą aktualną fotografię tej osoby oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 8 zł. (Szczegółowa informacja dotycząca duplikatu znajduje się w procedurze SO-28).

Urząd Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do okazania dodatkowych dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej uprawnionej do Karty, jeżeli są one niezbędne do ustalenia prawa do Karty.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie usługi/procedurze zewnętrznej nr SO-28.

Karta usługi nr 28

Informacja telefoniczna: 12 616-50-50.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Elżbieta Puszkarz
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy