3 edycje Plebiscytu

Plebiscyt pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” to inicjatywa Gminy Miejskiej Kraków uruchomiona w 2019 roku w zakresie polityki rodzinnej.

3 edycje Plebiscytu
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”, objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

W 2021 roku trwa III edycja Plebiscytu. Nabór wniosków trwał w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia br. Aktualnie sprawdzana jest prawidłowość zgłoszeń oraz przeprowadzane są wizje lokalne miejsc. W miesiącu wrześniu odbędzie się także posiedzenie powołanej Kapituły Konkursowej Plebiscytu, której zadaniem jest weryfikacja wniosków zgłoszeniowych, ocena miejsc, sporządzenie dla Prezydenta Miasta Krakowa listy rekomendacji oraz przedstawienie propozycji przyznania certyfikatów w poszczególnych kategoriach.

Celem Plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” jest prezentacja, promocja oraz zwiększanie na terenie Miasta Krakowa liczby miejsc oferujących udogodnienia w zakresie przystosowania architektonicznego, atrakcyjnej oferty i przyjaznych, komfortowych warunków pobytu rodzicom z dziećmi w różnym wieku. Dzięki takim miejscom rodziny z dziećmi mają większą możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym Krakowa. W roku 2021 nadal ze względu na zagrożenia wywołane przez panującą pandemię COVID-19 ważnym kryterium oceny zgłoszonego miejsca było także dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym w szczególności sanitarnych.

Najlepsze i najciekawsze zgłoszone w Plebiscycie miejsca, wybrane po rekomendacji Kapituły Konkursowej, pod przewodnictwem Pani Marzeny Paszkot - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, zostaną wyróżnione Certyfikatem Prezydenta Miasta Krakowa, a finał akcji zakończy się uroczystą galą w październiku 2021 roku.

Ponadto te podmioty, które w ramach Plebiscytu po raz trzeci z rzędu zostaną wyróżnione – zostaną dodatkowo uhonorowane okolicznościową statuetką oraz tytułem „Miejsce Wyjątkowo Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

Zależy nam na popularyzowaniu miejsc w przestrzeni publicznej na mapie Krakowa, które są dedykowane rodzinom z dziećmi w różnym wieku, a także docenić podmioty, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin z dziećmi - w takich miejscach,z których korzystamy na co dzień, typu: sklepy, urzędy, miejsca rozrywki i rekreacji, firmy usługowe, obiekty mieszkalne itp.  

Plebiscyt „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi” ma 5 kategorii:

I kategoria - „Hotele, Gastronomia i Rozrywka”;

II kategoria - „Firmy Produkcyjne, Obiekty Handlowo-Usługowe i Mieszkalne”;

III kategoria - „Kultura, Sport i Rekreacja”;

IV kategoria - „Urzędy i Edukacja”;

V kategoria - „Zdrowie".

Istotnym jest fakt, że zgłaszane podmioty nie mogły statutowo być utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi, jak np. żłobki, przedszkola, bawialnie itp.

Dwie dotychczas przeprowadzone edycje Plebiscytu cieszyły się bardzo dużą popularnością, w obydwóch do udziału zgłoszonych zostało zgłoszonych po ponad 80 firm i podmiotów. W pierwszej edycji Kapituła Konkursowa wyłoniła 26 laureatów w pięciu kategoriach, lista laureatów tutaj, w drugiej 38 laureatów - lista tutaj. Pragniemy wyróżniać i promować takie miejsca, w których rodzina czuje się dobrze razem.

Regulamin Plebiscytu dostępny tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR