O plebiscycie

O plebiscycie
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Plebiscyt pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” to inicjatywa Gminy Miejskiej Kraków uruchomiona w 2019 roku w zakresie polityki prorodzinnej. Plebiscyt jest prowadzony w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę” objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Celem Plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” jest prezentacja, promocja oraz zwiększanie na terenie Miasta Krakowa liczby miejsc oferujących udogodnienia w zakresie przystosowania architektonicznego, atrakcyjnej oferty i przyjaznych, komfortowych warunków pobytu rodzicom z dziećmi w różnym wieku. Zależy nam, by dzięki takim miejscom rodziny z dziećmi miały możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym Krakowa. W roku 2020 ze względu na zagrożenia wywołane przez panującą pandemię COVID-19 głównym kryterium oceny zgłoszonego miejsca było także dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym w szczególności sanitarnych.

 

Ideą tej inicjatywy realizowanej przez Miasto jest wyróżnienie i spopularyzowanie miejsc na mapie Krakowa, które dedykowane są rodzinom z dziećmi w różnym wieku, a także docenienie podmiotów, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin z dziećmi - w takich miejscach, z których korzystamy na co dzień typu: sklepy, urzędy, miejsca rozrywki i rekreacji, firmy usługowe, obiekty mieszkalne itp. Istotnym jest natomiast fakt, że podmioty nie mogą statutowo być utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi, jak np. żłobki, przedszkola itp.

Dwie dotychczas przeprowadzone edycje Plebiscytu cieszyły się bardzo dużą popularnością, w obydwóch do udziału zgłoszonych zostało zgłoszonych po ponad 80 firm i podmiotów. W pierwszej edycji Kapituła Konkursowa wyłoniła 26 laureatów w pięciu kategoriach, lista laureatów tutaj, w drugiej 38 laureatów - lista tutaj. Pragniemy wyróżniać i promować takie miejsca, w których rodzina czuje się dobrze razem.

Kapituła powołana przez Prezydenta, ocenia zgłoszone miejsca w następujących kategoriach:

  • I kategoria – „Hotele, Gastronomia i Rozrywka”
  • II kategoria -  „Firmy Produkcyjne, Obiekty Handlowo-Usługowe i Mieszkalne”
  • III kategoria - „Kultura, Sport i Rekreacja”
  • IV kategoria - „Urzędy i Edukacja”
  • V  kategoria – „Zdrowie”

Podmioty do udziału w Plebiscycie mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne (np. klientów / odbiorców usług) lub zgłaszać się same.

Regulamin Plebiscytu dostępny tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR