2Takt

Adres siedziby:
Białoprądnicka 3 , 31-221 Kraków
Telefon:
Kontakt e-mail:
Opis:

2Takt Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego

Celem działania Placówki jest kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie: sztuki muzycznej, w dziedzinie tańca klasycznego, nowoczesnego i współczesnego. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i taniec, nauczanie rytmiki, umuzykalnienie, kształtowanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień muzycznych, tanecznych oraz organizowanie czasu wolnego.

Zajęcia prowadzone są na profesjonalnym wysokim poziomie. W procesie nauczania tańca rytmiki czy baletu, poza rozbudzaniem zamiłowań tanecznych, wyrabianiem koordynacji ruchowej, kształtowaniem prawidłowej sylwetki, kształtowana jest wrażliwość na piękno, zdolność przeżywania i odkrywania własnych możliwości psychofizycznych, umiejętność współżycia w grupie, wzajemna akceptacja. Oferta placówki adresowana jest do dzieci i młodzieży od 3 roku życia.

2Takt w swojej ofercie posiada następujące zajęcia taneczne:

BALET- zajęcia baletowe dla dzieci prowadzone w oparciu o elementy rytmiki, tańca klasycznego i współczesnego.

TANIEC NOWOCZESNY- łączący w sobie: hip-hop, funky, street jazz, breakdance itp.

ZAJĘCIA TANECZNE- wprowadzające dzieci w świat tańca poprzez różnorodne ćwiczenia rytmiczne, zabawy taneczne, improwizacje ruchowe. Na zajęciach wykorzystana jest naturalna ekspresja dziecka, bowiem taniec ma być w tym wieku zabawą która kształtuje, rozwija i jednocześnie relaksuje.

ZAJĘCIA TANECZNO-UMUZYKALNIAJĄCE- głównym założeniem zajęć jest umuzykalnienie dzieci poprzez obcowanie z muzyką, gry i zabawy ruchowe, taniec, śpiew czy grę na instrumentach perkusyjnych. Na zajęciach dzieci uczą się nie tylko reagować na poszczególne sygnały muzyczne, rozpoznawać różnice dynamiczne, ale przede wszystkim uczą się życia w grupie, integracji, kształtując przy tym swoją osobowość.

JAZZ/ MODERN JAZZ - forma tańca, która ukształtowana jest na bazie tańca klasycznego, wprowadzająca własny unikalny styl tancerzy.

HIP-HOP- technika otwarta, związana stylistycznie ze street dance, łącząca klasyczne techniki hip-hopowe takie jak locking, popping, funk, house.

Partnerzy
Newsletter
Zapisz się