Krakowskie Bractwo Wodne RETMAN

Adres siedziby:
ul. Tyniecka , Kraków
Telefon:
Kontakt e-mail:
Opis:

Krakowskie Bractwo Wodne "Retman" powstało w   1993 roku.

Klub nasz  zarejestrowany jest w KRS pod nr 908.

Siedzibą Klubu jest barka na Wiśle, koło Komisariatu Wodnego Policji

przy ul. Tynieckiej. Klub posiada jachty żaglowe i motorowe.

Zajmuje się organizacją szkoleń na stopnie żeglarskie i motorowodne,

przeprowadza egzaminy na w/w stopnie. Jest organizatorem rejsów morskich, śródlądowych,

zlotów, zawodów.

Partnerzy
Newsletter
Zapisz się