Mecenas dziecięcych talentów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mecenas Dziecięcych Talentów

Współorganizatorami projektu jest Gmina Miejska Kraków oraz Fundacja KDM przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. W roku szkolnym 2023/2024 jest realizowana 12 edycja MDT. Dzięki hojności darczyńców - mecenasów projektu - przez ostatnie dwanaście lat udało się wesprzeć 86 dzieci z Krakowa.

Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom utalentowanym mieszkającym w Krakowie, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych lub innych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Chcemy, aby szczególnie utalentowane dzieci uczęszczające do szkół podstawowych miały możliwości rozwoju swojego talentu.

Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami.

Do 30 kwietnia każdego roku dziecko można zgłosić poprzez: szkołę podstawową, do której uczęszcza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Dom Kultury lub miejską instytucję kultury/sportu.

Pierwszym krokiem umożliwiającym udział dziecka w projekcie jest kontakt rodziców/ opiekunów prawnych z wymienionymi podmiotami, aby te mogły dokonać wstępnej oceny dziecka i zgłosić je do projektu. Ostateczna kwalifikacja odbywa się w Urzędzie Miasta Krakowa, na podstawie regulaminu projektu oraz weryfikacji wszystkich otrzymanych zgłoszeń.

Lista mecenasów i sylwetki dzieci zakwalifikowanych do projektu dostępne są TUTAJ

Regulamin projektu dostępny jest TUTAJ

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot, Fundacja KDM oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapraszają firmy i osoby prywatne do włączenia się w projekt Mecenas Dziecięcych Talentów. - Bez pomocy ludzi „wielkiego serca", lokalnych przedsiębiorców, darczyńców, którzy będą aktywnie włączać się w inicjatywę, nie uda się wesprzeć talentów dzieci. Szukamy firm lub osób prywatnych, które będą w stanie wesprzeć finansowo zajęcia, kursy i warsztaty czy pomoce naukowe, dzięki którym dzieci będą mogły zrealizować swoje pasje i marzenia.

Mamy nadzieję, iż program zyska Państwa akceptację i zachęci do wsparcia naszych młodych talentów.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2023-01-04
Data aktualizacji: 2024-04-19
Powrót