górne tło

Mecenas Dziecięcych Talentów

Miło nam poinformować, iż od września rusza VI już edycja projektu Mecenas Dziecięcych Talentów. W nadchodzącym roku szkolnym pod naszymi skrzydłami znalazło się 17 dzieci. Mamy nadzieję, iż wspólnymi siłami w przyszłości będziemy mogli objąć opieką większą liczbę utalentowanych dzieci.

Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Krakowa, które ze względów materialnych, bytowych lub rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Chcemy, aby szczególnie utalentowane dzieci uczęszczające do szkół podstawowych miały możliwości rozwoju swojego talentu.

Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot, Fundacja Czas Dzieci oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapraszają firmy i osoby prywatne do włączenia się w projekt Mecenas Dziecięcych Talentów. - Bez pomocy ludzi „wielkiego serca", lokalnych przedsiębiorców, darczyńców, którzy będą aktywnie włączać się w inicjatywę, nie uda się wesprzeć talentów dzieci. Szukamy firm lub osób prywatnych, które będą w stanie wesprzeć finansowo zajęcia, kursy i warsztaty czy pomoce naukowe, dzięki którym dzieci będą mogły zrealizować swoje pasje i marzenia.

Lista mecenasów i sylwetki dzieci zakwalifikowanych do projektu dostępne są TUTAJ oraz na portalu www.mdt.czasdzieci.pl.

Mamy nadzieję, iż program zyska Państwa akceptację i zachęci do wsparcia naszych młodych talentów.

dolne t�o