Komunikat archiwalny

Staromiejska Gra Terenowa zaprasza krakowskie rodziny

Staromiejska Gra Terenowa zaprasza krakowskie rodziny
Fot. Michał Sobolewski

Wszystkie krakowskie rodziny pasjonujące się historią miasta i związanymi z nim legendami zapraszamy do wzięcia udziału w grze terenowej Rodzinny Kraków. Zabawa odbędzie się 21 maja na Bulwarze Czerwieńskim w trakcie VI Święta Rodziny Krakowskiej.

 

 

Regulamin gry terenowej Rodzinny Kraków 2017

1. Cele gry terenowej Rodzinny Kraków:

 • poznanie najciekawszych miejsc w Krakowie, legend i opowieści z nimi związanych,
 • propagowanie aktywnej i twórczej formy spędzania wolnego czasu
 • zacieśnianie więzi rodzinnych
 • poznanie i rozwijanie umiejętności szyfrowania wiadomości

2. Organizatorzy:

 • Urząd Miasta Krakowa, Biuro Pełnomocnika PMK ds. Rodziny, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31 – 004 Kraków
 • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. H. Wietora 13/15, 31 – 067 Kraków (koordynatorem gry jest p. Anna Lewińska –  nauczyciel SCKM.

3. Uczestnicy gry:

 • uczestnikami gry są rodziny (młodzież lub dzieci z rodzicami, dziadkami, ciocią itp.)
 • do gry może przystąpić maksymalnie 10 rodzin (wg kolejności zgłoszeń)
 • każda rodzina wybiera kapitana, który otrzymuje kartę gry i mapkę

4. Warunki uczestnictwa:

 • do gry terenowej można przystąpić po wcześniejszym zarejestrowaniu się u koordynatora
 • należy zarejestrować się mailowo (anna.lewinska@onet.eu), poprzez wysłanie maila z tematem: „gra terenowa”. W mailu należy podać nazwisko rodziny biorącej udział w grze,  liczbę osób oraz telefon kontaktowy.
 • zgłoszenia należy kierować do  dnia  19 maja 2016 (do godz. 18.00)
 • w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie wyższa niż dziesięć, zostanie utworzona lista rezerwowa

5. Przebieg i opis gry:

 • I etap – 19 maja o godz. 19.00 otrzymają Państwo wiadomość o miejscu i godzinie zbiórki (będzie to 21 maja, w godzinach popołudniowych)
 • II etap - uczestnicy spotykają się w wyznaczonym przez koordynatora punkcie zbiorczym. Każda rodzina wybiera kapitana, który otrzymuje kartę gry i mapkę. Uczestnicy zostają poinstruowani w jaki sposób należy szyfrować i odszyfrowywać wiadomości. Nastąpi opowieść dotycząca Starego Miasta, która będzie bazą do pytań zawartych w grze. Uczestnicy rozchodzą się na wyznaczone trasy.
 • III etap - zawodnicy poruszają się zgodnie z mapką i wykonują zadania (rozpoznanie zabytków na ilustracjach zawartych w karcie, udzielanie odpowiedzi, poszukiwanie informacji)
 • IV etap - meta, podliczanie punktów i ogłoszenie zwycięzców

Zwycięzcą zostaje rodzina, która otrzymała największą liczbę punktów.

W przypadku równej liczby punktów, zwycięzcą zostaje rodzina, która pierwsza zgłosiła się na metę

6. Nagrody:

 • dla laureatów gry (I, II i III miejsce) przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe
 • dla wszystkich uczestników gry zostały przewidziane pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.

Zapraszamy!!

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy
Newsletter
Zapisz się