Dla rodzin

Stacjonarna działalność „Zielonego Domku” zawieszona

Urząd Miasta Krakowa informuje, że od dnia 27 marca br. do dnia 9 kwietnia br., w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i nowymi obostrzeniami, placówka „Zielony Domek” prowadzona przez Fundację Promyk zawiesza swoją stacjonarną działalność.

Kluby Rodziców zawieszają stacjonarną działalność

Urząd Miasta Krakowa informuje, że od dnia 10 kwietnia br. do dnia 18 kwietnia br., Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3 prowadzone przez organizacje pozarządowe, zawieszają swoją stacjonarną działalność i przechodzą do działalności on-line.

Ruszył nabór do projektu Mecenas Dziecięcych Talentów

Do 30 kwietnia br. trwa nabór do „Mecenasa Dziecięcych Talentów” -  projektu organizowanego wspólnie przez Gminę Miejską Kraków oraz Stowarzyszenie „Daleko Więcej”, przy współpracy z MOPS Kraków. To już X edycja, która realizowana będzie w roku szkolnym 2021/2022.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 #LiczySięKażdy

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Kraków Pomaga - pomoc psychologiczna dla mieszkańców Krakowa

W ramach wsparcia dla Krakowian odczuwających skutki pandemii koronawirusa i długotrwałej izolacji, uruchomiona została specjalna linia bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Miejska wyprawka dla najmłodszych krakowian
Od 2017 roku miasto Kraków wita swych nowo narodzonych mieszkańców upominkiem w postaci Krakowskiej Wyprawki. Przekazanie tego symbolicznego podarunku jest wyrazem włączenia do społeczności Krakowa, mającym na celu budowanie już od najwcześniejszych lat więzi pomiędzy miastem i jego mieszkańcami.
„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.” - ogólnopolska kampania społeczna

"By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać" – to tytuł kampanii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zrealizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.