Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

ZIS-imprezy sportowe

Miejsce świadczenia ulgi:
Walerego Sławka 10 , 30-633 Kraków
WWW

www.zis.krakow.pl

Opis:

50% zniżki dla uczestników biorących udział w naszych imprezach biegowych a będących beneficjentami KKK 3+
Cracovia Maraton
Bieg Trzech Kopców
Cracovia Półmaraton Królewski

Odbiorcy: dzieci, uczniowie, studenci, dorośli posiadający Krakowską Kartą Rodzinną
Oferta: dla osób legitymujących się kartą KKR
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Dane podmiotu świadczącego ulgę

Nazwa: Zarząd Infrastruktury Sportowej
Adres siedziby: Walerego Sławka 10 , 30-633 Kraków
Telefon: +48 126166331
Kontakt e-mail:

sekretariat@zis.krakow.pl

 

WWW

www.zis.krakow.pl

Logo: Zarząd Infrastruktury Sportowej
Opis:

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie powstał
na mocy uchwały Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 sierpnia 2008 roku. Jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa. Statutową działalność rozpoczął z dniem 1 stycznia 2009 roku.
ZIS jest pierwszą tego typu jednostką w Polsce, która skupia w ramach swej działalności szeroki zakres kompetencji w niemal wszystkich obszarach sportu w zakresie statutowych obowiązków Gminy. Kadra zarządzająca i pracownicza posiada duże doświadczenie zarówno w pracy samorządowej jak również w dziedzinach związanych ze sportem.
Celem działalności ZIS jest rozbudowa bazy sportowej w Krakowie, utrzymanie istniejącej bazy na jak najwyższym poziomie, popularyzacja sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród  mieszkańców Krakowa, organizacja imprez sportowych.
ZIS zarządza mieniem Gminy służącym realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej
i sportu niezarządzanym przez inne gminne jednostki organizacyjne, w tym obiektami sportowymi, basenami, halami sportowymi – w sposób i w zakresie określonym Statutem.
W szczególności do zadań jednostki należy:
    Zarządzanie i gospodarowanie obiektami, urządzeniami i terenami sportowo
- rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków;

    Pełnienie funkcji inwestorskich dla zadań inwestycyjnych w zakresie sportu
i rekreacji realizowanych przez Gminę Miejską Kraków;

    Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia;

    Eksploatacja i konserwacja istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej
oraz jej rozbudowa;

    Tworzenie warunków dostępności bazy sportowo - rekreacyjnej  
oraz uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych;

    Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych,
imprez sportowo – rekreacyjnych;

    Udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo – rekreacyjnej mieszkańcom
oraz zainteresowanym podmiotom, w tym: stowarzyszeniom sportowym, związkom sportowym i szkołom.