Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida

Opis:

rabat w wysokości 50% na bilety wstępu

Dane adresowe miejsc świadczenia ulgi:

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
12 644 27 65, 12 642 25 94
sekretariat@okn.edu.pl
www.kinosfinks.pl

ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 4, 31-959 Kraków
12 644 38 98
artzona@okn.edu.pl
www.artzona.ekn.edu.pl

Kino Studyjne Sfinks
os. Górali 5, 31-959 Kraków
12 644 27 65, wew. 32
sfinks@okn.edu.pl
www.kinosfinks.pl

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
12 648 08 86
klub@kuznia.edu.pl
www.kuznia.edu.pl

Odbiorcy:
dzieci , uczniowie, studenci, dorośli posiadający Krakowską Kartę Rodzinną 4+ lub Krakowską Kartę Rodzinną
Oferta:
dla osób legitymujących się kartą KKR
Typ ulgi:
rabat

Dane teleadresowe podmiotu świadczącego ulgę

Adres siedziby:
oś.Górali 5 , 31-959 Kraków
Telefon:

(12) 644 27 65, (12) 642 25 94

Faks:

(12) 644 27 65, (12) 642 25 94

Kontakt e-mail:
Opis:

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie jest miejską instytucją kultury o ponad pięćdziesięcioletniej tradycji. Działamy na terenie Nowej Huty i na rzecz naszej dzielnicy. Skupiamy się przede wszystkim na realizacji programów edukacyjnych, artystycznych, społeczno – kulturalnych i proekologicznych skierowanych do społeczności lokalnej Nowej Huty oraz Miasta Krakowa.

Funkcja instytucji kultury się zmienia i nie jest ona już tylko miejscem, w którym poszukuje się kontaktu z kulturą wysoką. Dziś pełni ona także rolę animatora społecznego motywującego i aktywizującego społeczność lokalną do wspólnej pracy nad metodami zaspokajania potrzeb i rozwiązywania najistotniejszych problemów społecznych.
Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida aktywnie włącza się w procesy związane z rewitalizacją, wzmocnieniem potencjału społecznego i partnerskim rozwojem środowiska lokalnego. Aktywnie działa w koalicji "Forum dla Nowej Huty" i Małopolskim Pakcie na Rzecz Ekonomii Społecznej. Od początku jest czołowym uczestnikiem procesów i dyskusji związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji Krakowa. Ściśle współpracujemy z instytucjami, organizacjami oraz podmiotami środowiska lokalnego. Będąc producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej dokumentujemy historię naszej dzielnicy jednocześnie za pośrednictwem TVP 3 promujemy w całej Małopolsce najciekawsze nowohuckie projekty i inicjatywy.

Prowadzimy również szeroką działalność szkoleniową ze szczególnym uwzględnieniem edukacji z zakresu nowych technologii informatycznych skierowanej do osób 55+.
W 2009 roku Nowa Huta skończyła 60 lat. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida towarzyszył jej i jej mieszkańcom niemal od samego początku. Naszymi działaniami będziemy nadal inspirować, wzmacniać jej potencjał, więzi nowohucian oraz poczucie odpowiedzialności za miejsce w którym żyją.

Misja
Poprzez nasze działania chcemy umacniać więź mieszkańców Nowej Huty
z miejscem, w którym żyją.

/baza_ulg
Ocena:
Twoja ocena:
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych