Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

III konkurs piosenki przedszkolnej "MOJA RODZINA"

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „DOM HARCERZA" ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Celem konkursu jest:

 • Promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci;
 • Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci;
 • Wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień;
 • Budzenie wiary we własne siły i talent;
 • Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wybór piosenek o Rodzinie;
 • Rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki;
 • Przegląd różnych form śpiewu (indywidualnie, zespołowo);
 • Prezentacja piosenek przedszkolnych.
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

ORGANIZATOR KONKURSU:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „DOM HARCERZA" 30-059 KRAKÓW, UL. REYMONTA 18

TEL/FAX: 012 637 37 61, 637 59 35

Osoba odpowiedzialna: Anna Stefańska Tel. 692 997 416

e-mail: astefanska@mdk-dh.krakow.pl

 

Konkurs odbywa się przy współpracy Pełnomocnika PMK ds. Rodziny

 

REGULAMIN

Warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie jednej piosenki o tematyce "MOJA RODZINA". Uczestnicy konkursu muszą zamieszkiwać Gminę Miejską Kraków.

W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

3/4-latki

5/6-latki

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do organizatora zgody rodzi­ca/opiekuna prawnego dziecka na jego udział w konkursie oraz na publikację wi­zerunku dziecka (Zgody należy oddać w dniu konkursu).

 

Podczas występu uczestnicy korzystają z własnego podkładu muzycznego (przywiezionego ze sobą na płycie CD, bądź nośniku USB, instrumenty muzyczne - dostępne będzie pianino do akompaniamentu na żywo). Nagrania podkładu na CD należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz tytułem utworu.

Maksymalny czas trwania występu każdego artysty (duetu bądź zespołu) nie po­winien przekraczać 5 minut.

Dojazd opiekunów i uczestników na koszt własny.

O kolejności występów decyduje organizator.

Oceny występów dokonywać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.

Karta zgłoszenia tutaj

Jury oceniać będzie:

 • Dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność    doboru piosenki);
 • Interpretacja utworu;
 • Ogólny wyraz artystyczny.

 

W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1 do 3 oraz wyróżnienie.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

W przypadku obostrzeń sanitarnych uniemożliwiających przeprowadzenie przesłuchań w placówce, konkurs będzie realizowany w formie on-line (warunki uczestnictwa zostaną podane odpowiednio wcześniej).

Przebieg konkursu:

Do dnia 15.11.2021r. należy zgłosić chętnych do uczestnictwa.

Do dnia 22.11.2021r uczestnicy (ich opiekunowie) zostaną powiadomieni o godzi­ nie przesłuchań, które planowane jest na dzień 27.11.2021r.

 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość zorgani­zowania przesłuchań również 28.11.2021r Zgłoszenia należy dokonać według za­ łączonego wzoru osobiście, faksem lub drogą mailową.

 

Wyniki konkursu oraz zdjęcia z konkursu zamieszczone zostaną na stronie interne­towej MDK „Dom Harcerza": www.mdk-dh.krakow.pl do dnia 08.12.2021r.

 

W wypadku wprowadzenia obostrzeń epidemicznych konkurs przeprowadzony zo­stanie w formie on-line, regulamin zostanie ogłoszony wcześniej na naszej stronie internetowej.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy !

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2021-10-25
Data aktualizacji: 2021-11-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź