Ruszył nabór do projektu Mecenas Dziecięcych Talentów

Do 30 kwietnia br. trwa nabór do „Mecenasa Dziecięcych Talentów” -  projektu organizowanego wspólnie przez Gminę Miejską Kraków oraz Stowarzyszenie „Daleko Więcej”, przy współpracy z MOPS Kraków. To już X edycja, która realizowana będzie w roku szkolnym 2021/2022.

Ruszył nabór do projektu Mecenas Dziecięcych Talentów
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Celem projektu jest pomoc dzieciom zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Pragniemy wesprzeć szczególnie te dzieci, których talent został już rozpoznany i potwierdzony np. dyplomami, wyróżnieniami, pucharami itp., w dalszym rozwijaniu ich umiejętności oraz zainteresowań. Zachęcanie dzieci do dalszego rozwijania swoich kierunkowych zainteresowań i pasji oraz udzielenie im odpowiedniego wsparcia w tym zakresie jest szczególnie ważne w czasie trwającej pandemii COVID-19 i zdalnego systemu pracy jednostek edukacji.

Program „Mecenas Dziecięcych Talentów" funkcjonuje od dziewięciu lat i dzięki hojności jego darczyńców - mecenasów projektu - udało się pomóc 60 dzieciom z Krakowa. Dzieci te reprezentują różnorodne uzdolnienia: matematyczne, plastyczne, językowe, muzyczne czy sportowe.

Do naszego projektu dziecko można zgłosić poprzez: szkołę podstawową, do której uczęszcza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Dom Kultury lub miejską instytucję kultury/sportu.

Zwracamy się z prośbą do rodziców/ opiekunów prawnych o kontakt z wymienionymi podmiotami, celem zgłoszenia dziecka do projektu i dokonania wstępnej oceny jego talentu przez ww. instytucje. Ostateczna kwalifikacja odbywa się w Urzędzie Miasta Krakowa, na podstawie regulaminu projektu oraz weryfikacji wszystkich otrzymanych zgłoszeń. Więcej informacji znaleźć można odnaleźć TU

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy