Konkurs profilaktyczny Mówię-NIE-Agresji, Przemocy, Uzależnieniom - Zapraszamy!!!

Konkurs dzieli się na dwie kategorie:

Plakat profilaktyczny (kategoria kierowana do dzieci z klas szóstych szkoły podstawowej (12-13 lat) zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Prezentacja artystyczna (scenka przeciwko agresji) – kategoria kierowana do dzieci z klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej (13-15 lat) zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Konkurs profilaktyczny Mówię-NIE-Agresji, Przemocy, Uzależnieniom - Zapraszamy!!!
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, zaangażowanie uczniów w kampanię ukierunkowaną na zapobieganie występowania przemocy rówieśniczej, eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, uwrażliwianie na przemoc, pobudzanie kreatywności uczniów.

Regulamin tutaj

Finał konkursu i wręczenie nagród: 4 listopada br.

Organizatorami Konkursu są:

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny,

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie.

Partnerem Konkursu jest Komenda Miejska Policji w Krakowie.

http://www.mdkkorczak.pl/aktualne/mowie-nie-agresji-przemocy-uzaleznieniom-konkurs-profilaktyczny/

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy